Kepa ja Elinkeinoelämän keskusliitto virittelivät järjestöjen ja yritysten yhteistyötä

Järjestöt ja yritykset kohtasivat pikatreffitapahtumassa Helsingissä.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Sami Taberman

Kepa ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK toimivat yhdessä kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi. Tiistaina 27.3. järjestetty Kohtaamispaikka-pikatreffitapahtuma toi yhteen 16 globaalien teemojen parissa työskentelevää kansalaisjärjestöä ja yhtä monta aiheesta kiinnostunutta yritystä.
”Kepa haluaa auttaa 300 jäsenjärjestöään löytämään uusia yhteistyömuotoja yritysten kanssa. Pyrimme tuomaan esille mahdollisuuksien laajaa kirjoa. Taloudellisen tuen lisäksi yhteistyö voi olla esimerkiksi ajan ja asiantuntemuksen jakamista tai uusien innovaatioiden kehittämistä”, Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo sanoo.
”Yhteistyön lisäksi Kepa haluaa omalta osaltaan tukea yritysten vastuullista toimintaa. Yritystoiminnalla voidaan luoda arvokkaita työpaikkoja, pääomaa, teknologiaa ja tietotaitoa. Toisaalta työntekijöiden ja paikallisten ihmisten oikeuksien polkeminen, ympäristötuhot, luonnonvarojen liikakulutus, veronkierto ja korruptio ovat valitettavan yleisiä eri puolilla maailmaa. Kansalaisjärjestöiltä yritykset saavat asiantuntevaa tietoa toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista”, Railo jatkaa.
”Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia kumppanuuksista järjestöjen kanssa. Työnantajanäkökulmasta yhteistyö tukee myös työhyvinvointia. Ihmisten työssä viihtyminen kasvaa, kun he perinteisten työtehtävien lisäksi voivat osallistua kansalaisjärjestöjen kanssa tehtäviin hankkeisiin. Kumppanuudet voivat tukea yrityksen vastuullisuustyötä. Järjestöiltä voi löytyä tietyn alan osaamista ja tietopohjaa, ja yrityksiltä voi oppia esimerkiksi tehokasta projektinhallintaa”, yritysvastuun asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen EK:sta kertoo.
Kohtaamispaikkaan osallistuneet järjestöt toimivat laajalti globaalien teemojen, kuten kehitysyhteistyön ja -kasvatuksen tai kehityspoliittisen vaikuttamistyön parissa. Yritykset puolestaan harjoittavat liiketoimintaa tai investoivat kehitysmaihin tai haluavat huomioida toiminnassaan ympäristöasiat, heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tai kestävän kehityksen.
Sonera Stadiumilla järjestetty Kohtaamispaikka toimi Kepan ja EK:n yhteistyön pilottina. Pikatreffit-konseptin avulla osallistujat tutustuivat lyhyessä ajassa useaan mahdolliseen kumppaniin. Valtaosa osallistujista etsi pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia.
Suomalaisten yritysten ja järjestöjen yhteistyö on kehittymässä yhä monimuotoisemmaksi. Yritykset suhtautuvat entistä myönteisemmin yhteistyöhön järjestöjen kanssa, kunhan se hyödyttää molempia osapuolia. Myös järjestöistä löytyy paljon kiinnostusta, mutta tietoa kaivataan siitä, miten ja millaisin pelisäännöin toimitaan, ilmenee Kepan Tehoa yritysyhteistyöhön -käsikirjasta.
Lisätiedot
Mika Railo
Kampanja- ja viestintäjohtaja, Kepa ry
mika.railo@kepa.fi
040 590 3446
Anna-Kaisa Auvinen
Yritysvastuun asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto
anna-kaisa.auvinen@ek.fi
050 536 5078