Kelpoa kehitystä -palkinto vesivastuusitoumukselle

Kehys on myöntänyt Kelpoa kehitystä -palkinnon WWF Suomen ja kumppaneiden vesivastuusitoumukselle arvokkaasta työstä kestävää kehitystä tukevan johdonmukaisuuden hyväksi.

WWF:n, Aalto-yliopiston, Luken, maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja VTT:n perustama vesivastuusitoumus haastaa suomalaiset yritykset tunnistamaan vesiriskit kansainvälisissä arvoketjuissaan. Se kannustaa huolehtimaan toimipaikkojen ja alihankkijoiden vedenkäytön kestävyydestä sekä kehittämään kestävää vedenkäyttöä ja hallintoa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kestävää kehitystä tukevan johdonmukaisuuden edistäminen tarvitsee uusia avauksia, jotka tuovat eri toimijoita yhteen, kannustavat miettimään oman toiminnan vaikutuksia kestävään kehitykseen muilla sektoreilla, muilla alueilla sekä tuleville sukupolville, ja ennen kaikkea tuottavat toimintaa muokkaavia ratkaisua.

”Vesisitoumus vastaa rohkeasti johdonmukaisuuden haasteeseen uudella ja innostava tavalla. Se tuo eri toimijoita yhteen tärkeän haasteen ylittämiseen ja tarjoaa siihen käytäntöön soveltuvan ratkaisun. Tämän kaltaisia aloitteita johdonmukaisuus tarvitsisi lisää,” perusteli Kehyksen puheenjohtaja Kristiina Rintakoski palkinnon myöntämistä vesivastuusitoumukselle.

Palkinnon vastaanotti WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder vesivastuusitoumuksen puolesta 13.12., Kehyksen 15-vuotista taivalta juhlistavassa tilaisuudessa. Tilaisuudessa puhui myös muun muassa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kehys on aiemmin myöntänyt Kelpoa kehitystä -palkinnon kolme kertaa. Vuonna 2006 palkinto myönnettiin silloiselle kehitysministeri Paula Lehtomäelle, vuonna 2008 OECD:ssä työskennelleelle koherenssivirkamiehelle Raili Lahnalammelle, ja vuonna 2012 Emma Karille ja Kukka Rannalle teoksesta Kalavale.