Kehitysministerit keskustelevat EU:n ulkosuhderahoituksen tulevaisuudesta

Euroopan unionin jäsenmaiden kehitysministerit keskustelevat EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja erityisesti ulkosuhderahoituksesta 14. syyskuuta. Epävirallisen ulkoasiainneuvoston agendalla on myös Afrikka sekä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumo.

Euroopan komissio antoi ehdotuksensa ulkosuhteiden rahoituksesta kesäkuussa. Ehdotuksessa kehitysyhteistyö upotettaisiin yhdistettyyn Neighbourhood, Development and International Cooperation -välineeseen (NDICI).

Kehitysministerit keskustelevat kokouksessaan nyt juuri ulkosuhderahoituksen rakenteesta. Komission ehdotuksessa NDICI-väline jakautuu maantieteelliseen pilariin, pieneen temaattiseen rahoitukseen, nopean toiminnan välineeseen sekä joustavaan, korvamerkitsemättömään rahoitukseen. Keskusteluun noussee myös maantieteelliset painotukset ja ehdotettu uusi EU:n kestävän kehityksen rahasto EKKR+.

Kansalaisjärjestöt ympäri Eurooppaa ovat huolissaan siitä, miten rahoitusvälineiden yhdistämisessä käy kehitysyhteistyön päätavoitteen, köyhyyden vähentämisen. Komission ehdotus lisää joustavuutta ja reagointikykyä rahoitukseen, mutta tämä ei saisi vähentää kehitysyhteistyön ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Kehitysavun jakaminen maantieteellisen pilarin kautta voi vaikeuttaa rajat ylittäviin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen puuttumista. Järjestöt ovatkin esittäneet selkeitä korvamerkintöjä ilmaston kannalta relevantille kehitysavulle sekä esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa sekä koulutusta ja terveyttä edistävälle kehitysavulle. Myös ihmisoikeuksia koskeva väline EIDHR on ehdotuksessa yhdistetty osaksi NDICI-välinettä, mitä järjestökenttä on kritisoinut vahvasti.

Monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021-2027 tulisi komission esityksen mukaan olla valmis toukokuussa 2019. Ulkosuhderahoituksen linjoista neuvoston pitäisi päästä sopiin lokakuun loppuun mennessä. Aikataulu on tiukka, ja joulukuussa järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa selviääkin, pitääkö komission suunnitelma.

Ministerit keskustelevat kokouksessa myös EU:n ja Afrikan suhteista sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun jatkumosta. Komissio teki juuri ehdotuksen uudesta EU:n ja Afrikan välisestä investointiohjelmasta, joka noussee ainakin kokouksessa esille.

Lue lisää:

Komission ehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021-2027
Kehyksen kirje ministeri Anne-Mari Virolaiselle EU:n epävirallisesta kehitysministerineuvoston kokouksesta 14.9.