Osallistujia ICSW-tapahtumassa.
Jadayah Spencer Kuva: Jadayah Spencer

Kansalaiskasvatuksesta globaaliin muutokseen

Kansainvälisen Bridge47-verkoston tavoitteena on tuoda ihmisiä yhteen jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan. International Civil Society Weekilla tavoite konkretisoitui, sillä tapahtuma kokosi yli tuhat järjestökentän edustajaa Serbian pääkaupunki Belgradiin.

Teksti: Enni Saikkonen Kuva: Enni Saikkonen

Tänä vuonna Serbian pääkaupungissa Belgradissa järjestettävä International Civil Society Week (ICSW) kokosi kansalaisjärjestöjen edustajia kaikkialta maailmasta yhteen verkostoitumaan, keskustelemaan, jakamaan hyviä käytäntöjä sekä juhlimaan kansalaisyhteiskunnan voimaa. Vuoden teema Power of Togetherness korostaa yhteisöjen ja yhteistyön voimaa. Samalla Belgradissa käytävissä keskusteluissa kuului huoli kansalaisjärjestöjen kaventuneesta toimintakentästä sekä tarve ja halu pohtia järjestöjen roolia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Fingon vaikuttamistyön johtajan Rilli Lappalaisen mukaan ICSW:n kaltaisten tapahtumien tärkein anti on osallistujien voimaannuttaminen ja kansalaisjärjestökentän keskinäinen tuki.

”Suomessa järjestökentällä on kohtalaisen hyvät toimintamahdollisuudet, joten meidän velvollisuutemme on tukea sellaisia järjestöjä, joiden toimintaa rajoittavat esimerkiksi puutteet sananvapaudessa tai kokoontumisvapaudessa”, Lappalainen sanoo.

Fingon koordinoima Bridge47-verkosto oli yksi tapahtuman pääkumppaneista. Fingon Bridge47-tiimi kokosi kahden päivän tapahtumaan yhteensä 130 verkoston jäsentä ja vierasta pohtimaan kansalaisjärjestöjen roolia nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa maailmatilanteessa.

Verkoston jäsenet pohtivat myös sitä, miten uusiin haasteisiin voidaan vastata globaalin kansalaiskavastuksen voimin. Koko päivän tärkein tavoite oli tuoda ihmisiä eri puolilta maailmaa yhteen oppimaan toisiltaan.

”Meille on tärkeää myös, että laajennamme omaa kuplaamme, joten halusimme tarkoituksella kutsua ihmisiä myös täysin eri lähtökodista tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia”, hankkeen projektipäällikkö Nora Forsbacka sanoo. 

Muutos yhteiskunnassa lähtee yksilöistä

Päivän ohjelmassa keskityttiin ennemminkin olennaisten kysymysten tunnistamiseen sekä toisten kokemuksien ja mielipiteiden kuunteluun kuin oikeiden vastausten löytämiseen. Käytetyt globaalin kansalaiskasvatuksen metodit ovat mielikuvitusta ja luovuutta herätteleviä, joten niiden avulla kansalaisia kannustettiin miettimään maailmaa ja esimerkiksi valtasuhteita uusista näkökulmista.

”Bridge47:n tapahtumassa ei ole puhujia tai paneelikeskusteluja, vaan ihmisten vuorovaikutus, yhteistyö ja toisilta oppiminen on kaikki kaikessa. Tällainen ajattelu on koko Bridge47-verkoston rakentamisen ytimessä”, Forsbacka sanoo.

Monet yhdessä pohditut kysymykset pureutuivat kansalaisjärjestöjen toimintaan ja tulevaisuuteen: Millaisista ennakkoluuloista meidän tulee luopua, jotta voisimme tehdä menestyksekkäämpää työtä? Kuinka työmme voisi olla tulevaisuudessa vieläkin vaikuttavampaa ja merkityksellisempää?

”Mielestäni tärkeintä olisi, että osallistujat saisivat uusia oivalluksia ja uutta kipinää omaan työhönsä. Muutos itsessämme luo muutosta maailmassa, jossa toimimme”, Forsbacka summaa.

Bridge47:n tapahtumaan osallistuneen Suomen Pakolaisavun kehittämispäällikkö ja vt. kansalais- ja järjestötoiminnan päällikkö Tuuli Nikulan mielestä päivän suurin anti oli kansainväliseen järjestökenttään tutustuminen.

”Pakolaisavun näkökulmasta halusin tutustua erityisesti Balkanin alueen järjestökenttään. Osallistava toimintatapa mahdollisti helpon verkostoitumisen ja toi hyvin esille sen, miten erilaisissa ympäristöissä järjestöt eri puolilla maailmaa toimivat”, Nikula sanoo.

,

Bridge47

Bridge47-verkosto perustettiin pian kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen jälkeen rakentamaan siltoja erilaisten arvopohjaisten kasvatusten kanssa toimivien tahojen välille. 

Nimen numero 47 viittaa Agenda 2030 Sustainable Development Goaliin 4.7, joka keskittyy elinikäiseen kasvatukseen ja koulutukseen kestävän kehityksen edellytyksenä 

Verkostoa koordinoi EU:n rahoittama Bridge47-hanke, joka keskittyy globaaliin kansalaiskasvatukseen  

Hankkeessa on mukana 15 kumppania ja Fingo vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista