Kansalaisjärjestöt vaativat 60-vuotiaalta Euroopan unionilta oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta

Rooman sopimuksen allekirjoittamisen ja Euroopan yhteisön perustamisen 60-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 25. maaliskuuta Roomassa. Kehys vaatii yhdessä yli 240 eurooppalaisen kansalaisjärjestön kanssa EU-johtajia puolustamaan oikeudenmukaista, kestävää, demokraattista ja avointa Eurooppaa.

Kuva: Politiikka

Euroopan unionin 27 jäsenmaan valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuvat 25. maaliskuuta Roomaan juhlistamaan Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää ja antamaan julistuksen EU:n yhteisistä tavoitteista. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Juha Sipilä.

EU-johtajien ohella myös eurooppalaiset kansalaisjärjestöt kokoontuvat Roomaan juhlimaan 60-vuotiasta Euroopan unionia. Kansalaisjärjestöt vaativat yli 240 eurooppalaisen järjestön allekirjoittamassa vetoomuksessa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehiä osoittamaan Roomassa johtajuutta, visiota ja uskallusta viedä Euroopan unionia kohti kestävää tulevaisuutta, jossa jokaisen oikeudet toteutuvat ja maapallon ekologisia rajoja kunnioitetaan.

Järjestöt esittävät vetoomuksessa huolensa siitä, että EU:n perusarvot – demokratia ja osallistuminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja kestävyys, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet – ovat uhattuina. Samalla EU:n olemassaolon tarkoitus kyseenalaistetaan.

”Juuri epävarmoina aikoina tarvitsemme vahvempaa sitoutumista EU:n perusarvoihin, ei heikompaa”, toteavat järjestöt vetoomuksessaan. Euroopan johtajilla on Roomassa ainutlaatuinen tilaisuus vahvistaa sitoutumisensa EU:n perusarvoihin.

Järjestöt vetoavat EU:n johtajiin, että nämä haastaisivat vallitsevan talousmallin, joka on lisännyt ihmisten eriarvoisuutta. Ihmisten hyvinvointi ja kestävä kehitys on asetettava etusijalle. Samalla EU:n on kannettava vastuunsa globaalien haasteiden ratkaisemisesta.

Roomaan kokoontuneilta EU-johtajilta vaaditaan vahvaa sitoutumista parempaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. ”Solidaarisuus yhdisti meidät ja solidaarisuus on ainoa tie eteenpäin. Nykyisiä haasteita ei yksikään valtio tai ryhmä voi ratkaista yksinään”, eurooppalaiset järjestöt muistuttavat.

Kansalaisjärjestöjen vetoomus EU-johtajille