Kansalaisjärjestöjen kuudes skenaario tähtää kestävään Eurooppaan

Yli 250 eurooppalaista kansalaisjärjestöä julkaisi tänään yhteisen näkemyksensä demokraattisesta, oikeudenmukaisesta ja kestävästä tulevaisuuden Euroopasta. Niin kutsuttu kuudes skenaario toimii vaihtoehtona Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin esittämille viidelle skenaariolle EU:n tulevaisuudesta.

Iso-Britannian kansanäänestys kesäkuussa 2016 käynnisti Euroopan unionissa keskustelun Euroopan tulevaisuudesta, ja Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2017 valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta. Valkoisessa kirjassa esitellään viisi erilaista skenaariota siitä, millaiseksi unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä.

Kansalaisjärjestökenttä pettyi skenaarioiden näköalattomuuteen, ja laaja koalitio järjestöjä eri aloilta laati vaihtoehtoisen skenaarion EU:n tulevaisuudesta. Niin kutsutun kuudennen skenaarion  keskiössä ovat kestävä kehitys ja kansalaisten hyvinvointi.

Kansalaisjärjestöjen skenaariossa tulevaisuuden Eurooppa on demokraattinen, osallistava ja oikeudenmukainen. Euroopan unioni keskittyy edistämään ihmisten ja ympäristön hyvinvointia, mikä vahvistaa myös kansalaisten luottamusta unionia kohtaan. Omia perusarvojaan, kuten ihmisoikeuksia, unioni edistää sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

Kuudennen skenaarion on allekirjoittanut 256 eurooppalaista kansalaisjärjestöä. Mukana on esimerkiksi ympäristö- ja kehitysjärjestöjä sekä erilaisia edunvalvontajärjestöjä, kuten sosiaalialan toimijoita ja ammattiyhdistysliikkeitä.

Skenaario julkaistiin silmällä pitäen 22.-23. kesäkuuta järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa käsitellään Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeitä aiheita, kuten siirtolaisuutta, turvallisuutta, työpaikkoja ja Brexitiä.

Lue lisää:

Kansalaisjärjestöjen kuudes skenaario Euroopan tulevaisuudesta