YK:n toimipiste Etelä-Sudanin Jubassa muuttui sisäisten pakolaisten leiriksi vuonna 2014. Kuva: YK:n toimipiste Etelä-Sudanin Jubassa muuttui sisäisten pakolaisten leiriksi vuonna 2014.

Kansainvaellukset tulivat jäädäkseen

Maailman väestökehitys avaa uusia mahdollisuuksia: rikkaat maat voisivat Maailmanpankin ja IMF:n mukaan hyötyä suuresti, jos ne osaisivat ottaa liikkujien työvoimasta hyödyn irti.

Teksti: Thalif Deen Kuva: Isaac Billy

IPS — Laaja muuttoliike köyhistä maista rikkaisiin on pysyvä piirre maailmantaloudessa tulevina vuosikymmeninä, arvioi kansainvälisten rahoituslaitosten tuore tutkimus.Käynnissä ovat huomattavat väestönsiirrot, jotka muokkaavat maailman talouskehitystä. Haasteiden lisäksi kehityssuunta avaa mahdollisuuksia nujertaa äärimmäinen köyhyys ja jakaa vaurautta nykyistä tasaisemmin, Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n raportti kertoo.Väestökehityksellä on keskeinen rooli tapahtumissa, sanoo väestötieteilijä Joseph Chamie. Yhtäällä väestö kasvaa nopeasti, toisaalla väki vähenee ja ikääntyy. Kaupungistuminen kiihtyy, samoin siirtolaisuus.”Väestökehitys vaikuttaa kasvavassa määrin sosiaalisiin ja taloudellisiin oloihin, poliittiseen edustuksellisuuteen sekä vaikutusvaltaan ja kansainvälisiin suhteisiin. Päättäjiä asia ei kiinnosta ennen kuin puhkeaa kriisi, kuten nyt Lähi-idän pakolaisvirtojen kasvaessa”, Chamie sanoo.Työikäisten osuus huipussaanRaportin mukaan työikäisten osuus maailman 7,3 miljardista asukkaasta on nyt huipussaan – 66 prosenttia – ja alkaa jo vähetä.Vielä 1960-luvulla maapallon väestö kasvoi kahden prosentin tahtia, nyt enää prosentin vuodessa. Ikääntyneiden osuus lähes tuplaantuu ja on arvioiden mukaan 16 prosenttia vuonna 2050. Lasten lukumäärä vakiintuu noin kahteen miljardiin.Vaikka väestökehitys vaihtelee rajusti maittain, kaikki voivat hyötyä siitä. ”Oikealla politiikalla tämä väestöpoliittisen muutoksen aikakausi voi toimia taloudellisen kasvun moottorina”, sanoo Maailmanpankin pääjohtaja Jim Yong Kim.Jos vanhenevan väestön maat osaavat ottaa pakolaiset ja siirtolaiset mukaan taloudelliseen toimintaan, kaikki hyötyvät, Kim vakuuttaa. ”Kokemus osoittaa, että siirtolaiset tekevät kovasti työtä ja tuovat enemmän verotuloja kuin kuluttavat sosiaalipalveluina”, hän sanoo.Kaikkien parhaaksiTutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia maailman köyhyydestä keskittyy alhaisen tulotason maihin, joiden väestö on nuorta ja kasvaa nopeasti. Se tarkoittaa myös työikäisen väestön huomattavaa kasvua.Samaan aikaan yli kolme neljäsosaa vauraudesta syntyy hyvätuloisissa alhaisen syntyvyyden maissa, joissa työikäisten osuus kutistuu ja vanhusten määrä kasvaa.Ennusteiden mukaan enemmistö maapallon väestöstä asuu vuonna 2030 vähiten kehittyneissä maissa. Se tarkoittaa muuttovirtojen jatkumista.”Raportissa analysoitu väestökehitys asettaa tulevina vuosina perustavanlaatuisia haasteita päätöksentekijöille kautta maailman”, kommentoi IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde.Sekä kansallisessa että kansainvälisessä keskustelussa joudutaan etsimään yhteistyömuotoja, joiden avulla väestökehitys ja siirtolaisvirrat koituvat kaikkien parhaaksi, hän sanoo.