Valoa tunneliin: yhdysvaltalaiset kaivos- Kuva: Valoa tunneliin: yhdysvaltalaiset kaivos-

Kaivos- ja öljy-yhtiöiden verotietojen avaaminen eteni Yhdysvalloissa

Kehitysmaihin maksetuista veroista saadaan jatkossa parempaa tietoa. Kongon veritimanttien tehokas seuranta sen sijaan viivästyy jopa vuoteen 2016.

Teksti: Matti Ylönen Kuva: Adam Michal Ziaja

Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinaviranomainen hyväksyi keskiviikkona uudistuksen, joka velvoittaa kaivos-, öljy- ja maakaasualan yrityksiä raportoimaan maa- ja hankekohtaisesti maksamansa verot.
Uudistus sisältyi finanssikriisin jälkeen säädettyyn Dodd-Frank -lakipakettiin, jonka Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi heinäkuussa 2010.
Luonnonvara-alan yritykset joutuvat jatkossa raportoimaan tilinpäätöksensä yhteydessä maksamansa verot, rojaltit, maksut, tuotantokiintiöt, bonukset, osingot ja infrastruktuurihankkeet.
Alaraja raportoitaville summille on 100 000 dollaria. Liike-elämän etujärjestöt lobbasivat huomattavasti korkeamman rajan puolesta.
Sääntöjen käytäntöön vieminen viivästyi lähes puolellatoista vuodella. Merkittävä syy tähän oli öljyteollisuuden vahvan lobbaus, raportoi Financial Times 23. elokuuta. Öljyteollisuus halusi rahoitusmarkkinaviranomaisten vesittävän sääntöjen yksityiskohdat.
Vastaanotto varovaisen positiivinen
Käytännössä ensimmäiset tilinpäätökset koskevat vuotta 2013. Yhtiöillä on tilikauden päättymisen jälkeen 150 päivää aikaa toimittaa vaadittavat tiedot, joten ensimmäisiä ilmoituksia joudutaan vielä odottamaan.
Aloitetta läheltä seurannut Global Wittness -järjestö oli pääosin tyytyväinen uuteen linjaukseen. Yksi mahdollinen porsaanreikä kuitenkin löytyi.
”Rahoitusmarkkinavalvoja antaa ymmärtää että projektin määritelmä ymmärretään ja jaetaan laajalti, mutta emme voi ymmärtää miksi he eivät määritelleet sitä tarkkaan”, järjestö toi esiin tiedotteessaan.
Financial Times oli pääkirjoituksessaan tyytyväinen 100 000 dollarin rajaan, mutta jakoi toisaalta Global Wittnessin huolen.
Dodd-Frank -paketissa säädetty maakohtainen raportointi on suppeampi versio monien kehitysjärjestöjen ajamasta mallista. Siinä yritykset raportoisivat maittain verojen lisäksi myös tytäryhtiöidensä nimet, tuloksen ja työntekijämäärät.
”Sanon sen suoraan: rahoitusmarkkinaviranomaisten mallia ei voida sanoa varsinaisesti maakohtaiseksi kirjanpidoksi, eikä se yksin riitä. Mutta se on hiton iso askel eteenpäin”, totesi maakohtaisen kirjanpidon kehittäjänä tunnettu kirjanpitäjä Richard Murphy blogissaan 23. elokuuta.
EU:n odotetaan pääsevän lokakuussa sopimukseen omasta vastaavanlaisesta lainsäädännöstään. Teollisuuden lobbaus on ollut myös EU:ssa tiukkaa, ja yksityiskohdista väännetään todennäköisesti loppumetreille. Yksi suurista kysymyksistä on, ottaako EU mukaan laajempaan avoimuuteen myös metsäsektorin.
”EU:n täytyy seurata Yhdysvaltojen esimerkkiä vähintään yhtä kattavalla lainsäädännöllä”, linjasi liike-elämän äänenä tunnettu Financial Times pääkirjoituksessaan.
Veritimanttien kitkemistä saadaan odottaa
Toinen rahoitusmarkkinaviranomaisten samassa yhteydessä hyväksymä ohjeistus velvoittaa selvittämään nykyistä paremmin Yhdysvalloissa myytyjen timanttien alkuperän.
Global Wittness -järjestö piti raportointivaatimusten tasoa hyvänä, mutta oli pettynyt pitkään siirtymäaikaan. Suuryritykset saavat uusien sääntöjen puitteissa määritellä timanttien alkuperän ”tunnistamattomaksi” vielä kahden vuoden ajan. Pienyrityksillä siirtymäaika on neljä vuotta.
”Kaivannaiskauppa ruokkii itäisessä Kongossa väkivaltaisia konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia. Lain voimaantulon lykkääminen viivästyttää hetkeä, jolloin yhtiöt ottavat niille kuuluvan vastuun kaupankäynnin vaikutuksista”, järjestö totesi tiedotteessaan.

Financial Times: Sunshine Rules
Global Witness initial response to SEC vote on Dodd Frank rules