Kaivannaisteollisuuden avoimuuslaki vihdoin käyttöön Yhdysvalloissa

Öljyjättien vastustus jarrutti maakohtaista raportointia vaativan lain toimeenpanoa kuuden vuoden ajan.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Eric Kounce / Wikimedia Commons / Public domain

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita valvova elin SEC ilmoitti 27. kesäkuuta, että pörssiin listautuneiden yhdysvaltalaisten öljy-, kaasu- ja kaivosalan yritysten on jatkossa tehtävä julkinen maa- ja hankekohtainen selvitys maksuista, joita ne ohjaavat valtioille korvaukseksi käyttämistään luonnonvaroista. Nämä maksut tarkoittavat veroja, rojalteja sekä erilaisia palkkioita ja provisioita.Raportointivelvollisuus koskee kaikkia vähintään 100 000 dollarin maksueriä ja se tehdään verovuosittain syyskuusta 2018 lähtien, kirjoittaa luonnonvarojen hyvää hallinnointia edistävä Natural Resource Governance Institute (NGRI). NGRI kuuluu kansainväliseen Publish What You Pay -koalitioon, joka vaatii avoimuutta raaka-ainesektorille.NGRI kritisoi uutta säädöstä siitä, että raportoinnin ulkopuolelle jäävät edelleen lähes kokonaan sellaiset raaka-ainekaupat, joita yritykset tekevät valtio-omisteisten toimijoiden, kuten kansallisten öljy-yhtiöiden kanssa.Kuusi vuotta viivyttelyäRaportointivelvoitteen toimeenpanoa on odoteltu hyvä tovi, sillä kaivannaisteollisuuden maakohtaista raportointia koskeva Dodd-Frank-laki hyväksyttiin kongressissa jo heinäkuussa 2010. Käyttöönottoa ovat jarruttaneet muun muassa yhdysvaltalaisen öljyteollisuuden etujärjestön APIn vastalauseet, joiden takia lain ensimmäinen versio hylättiin vuonna 2013 – ennen kuin yksikään yhtiö oli ehtinyt julkistamaan lain vaatimia tietoja maksuistaan.    Muun muassa kansalaisjärjestöjen lobbauksen ansiosta SEC joutui sittemmin asettamaan lain uuden version käyttöönotolle takarajan: 27. kesäkuuta 2016.Määräpäivänä annetut määräykset pohjaavat sekä Dodd-Frank-lakiin että kuluttajansuojalakiin.”Tämä merkitsee päätöstä salailulle”, NRGIn johtaja Suneeta Kaimal toteaa järjestön tiedotteessa. ”Arvioimme vielä uuden säädöksen yksityiskohtia, mutta pitkällä tähtäimellä säädös tarjoaa kansalaisille aseita taistella korruptiota vastaan ja mahdollisuuksia vaatia hallituksia tilille luonnonvarojen hallinnoinnista. Myös sijoittavat saavat arvokasta tietoa epävakaasta raaka-ainesektorista.”EU:ssa maakohtainen raportointi etenee yskähdellenYhdysvallat oli aikanaan edelläkävijä Dodd-Frank-lakinsa kanssa, mutta toimeenpanoa odoteltaessa muutkin maat, kuten Norja ja Kanada, ovat säätäneet vastaavia lakeja, NRGI kirjoittaa. Myös EU:lla on oma kaivannaisteollisuuden maakohtaista raportointia koskeva direktiivinsä, ja ensimmäisiä raportteja odotetaan tänä vuonna.EU:ssa maakohtaista raportointia pyritään myös parhaillaan ulottamaan kaivannaisteollisuutta laajemmalle. Euroopan komissio esitti huhtikuussa, että EU:ssa toimivien suuryritysten pitää raportoida julkisesti maakohtaiset verotietonsa, jotta aggressiivisesta verosuunnittelusta tulisi läpinäkyvämpää.Esimerkiksi Kepa on arvostellut komission esitystä siitä, että se koskisi edelleen vain pientä osaa suuryrityksistä: raportointivelvollisuus olisi vain niillä yrityksillä, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksiltä vaadittaisiin tiedot toiminnasta ja maksetuista veroista vain EU-maiden ja EU:n veroparatiisilistalla olevien maiden osalta.Komission esitys on parhaillaan jäsenmaiden käsittelyssä. Suomessa eduskunnan talousvaliokunta näyttää tyytyvän malliin, jossa yritysten ei tarvitse raportoida tietoja eritellysti kaikkien maiden osalta.