Kuva: European union concept, digital illustration.

Kahdeksan kymmenestä EU-kansalaisesta pitää kehitysmaiden auttamista tärkeänä

Kehitysmaiden tukemista pidetään myös EU:lle hyödyllisenä, selviää tänään julkistetusta Eurobarometrista. Avun kasvattamista kannatetaan Euroopassa enemmän kuin Suomessa. Erityisesti Suomen nuoret ovat keskimääräistä penseämpiä nostamaan apua.

Teksti: Esa Salminen

Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 83 prosenttia EU-maiden kansalaisista pitää kehitysmaiden ihmisten tukemista tärkeänä. Rahallisen tuen lisäämistä kannattaa 61 prosenttia eurooppalaisista.Suomalaiset ovat keskiarvoa kitsaampia: vain 50 prosentin mielestä apua kehitysmaille tulisi lisätä — vaikka 82 prosenttia suomalaisista pitääkin tukemista tärkeänä.Suurin osa (66 prosenttia) EU-kansalaisista katsoo, että kehitysmaiden köyhyyden voittamisen tulisi olla yksi unionin pääprioriteeteista. Suomalaisista 74 prosenttia ajattelee näin. Suomalaiset ovat myös oman maan painotusten suhteen eurooppalaisia solidaarisempia: suomalaisista 55 prosenttia katsoo, että myös oman maan prioriteettilistassa kehitysmaiden auttaminen tulisi olla korkealla. EU:n keskiarvo tälle oli 48 prosenttia.Suomalaisten periaatteellinen solidaarisuus voi johtua siitä, että suomalaisista jopa 83 prosenttia katsoo, että kehitysmaiden köyhyyden voittaminen auttaisi myös EU:ta, kun EU-maiden keskiarvo tälle väittämälle on 69 prosenttia.Suomalaiset ovat myös keskimääräistä selvästi auliimpia käyttämään omia kulutusvalintojaan muiden auttamiseen, vaikka se tulisi kalliimmaksi: 70 prosenttia suomalaisista on valmis maksamaan ylimääräistä esimerkiksi reilun kaupan tuotteista, kun EU:n keskiarvo on 48 prosenttia.Suomalaisnuoret keskimääräistä kylmempiäEurobarometrissa kehutaan, että nuoret ovat erityisen huolissaan maailman köyhistä ja halukkaita ratkaisemaan köyhyysongelman. Suomalaisnuoret poikkeavat joukosta. Kehitysavun kasvattamista kannattaa EU-tasolla 55 prosenttia nuorista, mutta suomalaisista 15—24-vuotiasta vain 36 prosenttia.Sama trendi näkyy opiskelijoissa: eurooppalaisista opiskelijoista 59 prosenttia on tuen kasvattamisen kannalla, suomalaisista vain 39 prosenttia. Suomalaisnuoret ovat kuitenkin keskimääräistä selkeästi halukkaampia ostamaan reilun kaupan tuotteita, niin kuin suomalaiset yleensäkin.Eurobarometrissa kysyttiin myös ihmisten tietämystä vuonna 2015 umpeutuvista vuosituhattavoitteista, joiden avulla pyritään muun muassa voittamaan köyhyys maailmasta. Eurooppalaisista vain kuusi prosenttia oli kuullut tavoitteista ja tiesi, mitä ne ovat. Suomalaiset olivat tavallista tietämättömämpiä, sillä suomalaisista vain neljä prosenttia tunsi tavoitteet. Siinä kun Euroopassa tietoisuus on vuodesta 2009 noussut prosenttiyksikön, Suomessa se on laskenut kolme.Eurooppalaisista 12 prosenttia ja suomalaisista 15 prosenttia tiesi oikein äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrän maailmassa (noin 500—1000 miljoonaa). Melkein kaikki muut luulivat, että köyhiä on paljon enemmän.Eurobarometri esiteltiin 26. marraskuuta Brysselissä EU:n kehityspäivillä.Euroopan komissio: 7 out of 10 EU citizens say helping developing countries benefits them too