Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand Kuva: Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand

Jyri Hänninen ja Minna Knus-Galán palkittiin veroparatiisijournalismista

Perinteiset Chydenius-mitalit luovutettiin Helsingissä tietämisen vapauden päivänä Helsingin Sanomien ja Ylen toimittajille tutkivasta journalistisesta työstä, jota he ovat tehneet pääomavirroista ja yritysten verojen välttelystä.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Esa Salminen

Anders Chydenius -säätiö myönsi 2. joulukuuta Chydenius-mitalit Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jyri Hänniselle ja Yleisradion tv-toimittaja Minna Knus-Galánille. Palkitsemisperusteissa toimittajia kiiteltiin siitä, että nämä ovat suomalaisen veroparatiiseja koskevan tutkivan journalismin uranuurtajia ja ovat osallistuneet kansainvälisesti merkittävällä tavalla pääomavirtojen julkisuuden edistämiseen.Molemmat toimittajat ovat uutisoineet laajalti suomalaisyritysten kytkennöistä veroparatiiseihin.Vuotuinen mitali myönnetään tietämisen avoimuuden päivänä tunnustuksena ”kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi”. Anders Chydenius oli valtiopäivämies, joka sai aikaan maailman ensimmäisen julkisuuslain eli painovapauslain Ruotsissa vuonna 1766. Suomi oli tuolloin osa Ruotsia.”Tutkiva journalisti tarvitsee julkisuuslain ohella myös aikaa, ja aika maksaa”, sanoi Knus-Galán mitalin vastaanotettuaan Päivälehden museossa Helsingissä. ”Toivon, että tiedotusvälineet Suomessa, oma työnantajani Yle mukaan lukien, uskaltavat panostaa syvälle menevään, hitaaseen, tutkivaan journalismiin nopean klikkausjournalismin ohella.”Jyri Hänninen lisäsi, että niin tietämisen avoimuuden päivän seminaarissa kuin muutenkin avoimuudesta puhuttaessa keskitytään helposti virkamiehiin ja valtioon, vaikka avoimuuden pitäisi koskea yhteiskuntaa laajemminkin.”Jos ajatellaan sitä vallan muutosta, mikä on tapahtunut kaikissa läntisissä yhteiskunnissa viime vuosikymmeninä, niin talouselämällä, suurilla yrityksillä ja erilaisilla etujärjestöillä on entistä enemmän valtaa ja tätä vallankäyttöä pitää pystyä myös valvomaan”, Hänninen sanoi.”Meidän pitää pystyä katsomaan rahan liikkeitä ja omistuksia, mikä tapahtuu entistä enemmän globaalisti. Veroparatiiseista on viime vuosina kirjoitettu hyvin paljon sekä Suomessa että kansainvälisessä mediassa, ja yleensä fokus on veroissa, eli siinä kuinka yritys tai yksityishenkilö pystyvät minimoimaan veronsa. Mutta on hyvä muistaa, että se on vain yksi puoli tätä asiaa.”Avoimuus tulisikin Hännisen mukaan ulottaa muuallekin kuin valtioiden toimintaan.”Tämä on se keskustelu, joka Suomessa on uupunut veroparatiiseihin liittyen.”