Jo kolme neljäsosaa kehitysavusta on avointa

Avoimen datan IATI-järjestelmä on vallannut jalansijan kehityskentällä. Yli 130 avunantajaa valtioista järjestöihin julkaisee tietonsa järjestelmässä.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Andrey Kuzmin

Ensimmäisenä julkisuuteen tulivat britit. Britannia julkaisi tiedot oman kehitysapunsa kohteista ja käytöstä tammikuussa 2011 avun avoimuuden IATI-järjestelmässä (International Aid Transparency Initiative). Vielä noin vuosi sitten julkaisijoita oli 15. Nyt järjestelmässä on tiedot yli 130 avunantajalta. Niiden yhteenlaskettu apu vastaa noin 76 prosenttia kaikesta maailman kehitysyhteistyöstä.Mukana ovat suurimmat toimijat, kuten Maailmanpankki, Euroopan unioni ja Yhdysvallat, mutta myös monta pientä kehitysjärjestöä. Suomi on alkanut julkaista omia tietojaan, ja ulkoministeriö kannustaa suomalaisjärjestöjä tekemään samoin. Viimeisin järjestelmään liittynyt maa on Saksa. Venäjän liittymishaluista huhutaan.Avun avoimuuden toivotaan tehostavan kehitysyhteistyötä, helpottavan toimien koordinointia ja vähentävän väärinkäytöksiä.”Avoin data on hyödyllistä vain, jos se on kattavaa, saavutettavissa olevaa, vertailtavaa ja ajantasaista”, kommentoi Publish What You Fund -kampanjan johtaja David Hall-Matthews blogissaan, kun IATIn ensimmäinen vuosiraportti julkaistiin 22. huhtikuuta.”Nyt on tärkeää, että IATIn allekirjoittaneet merkittävät avunantajat pitävät sitoumuksensa. Poliittisella tahdolla vuosi 2013 voi olla toimeenpanemisen vuosi, jolloin IATIn data kasvaa, ja sitä käytetään laajalti.”IATIn ensimmäinen vuosiraportti