Fingon jäsenjärjestöjen edustajia iloisena eduskuntatalon portailla

Jäsenkysely: Fingoon suhtaudutaan hyvin myönteisesti

Fingo toteutti tänä keväänä ensimmäisen jäsenkyselynsä. Tulokset auttavat näkemään, mitä hyvin toimivia asioita kannattaa edelleen vahvistaa, ja toisaalta mihin haasteisiin pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota.

Teksti: Sanna Ra Kuva: Hanna Vaittinen

Kyselyyn vastasi tasan 100 jäsenjärjestötoimijaa. “Niistä avautui hieno näkymä siihen, millaisia jäsenjärjestömme ovat, millainen suhde jäsenjärjestöjen ja Fingon välillä on, ja mitä jäsenet kattojärjestöltään jatkossa odottavat”, sanoo jäsensuhteista vastaava asiantuntija Paula Lounasheimo.  

Yleisesti ottaen mielikuvat ja kokemukset olivat hyvin myönteisiä. Tulosten perusteella Fingon kaltaiselle toimijalle on olemassa vahva tarve ja sosiaalinen tilaus. Jäsenistöllä on hyvin monipuoliset motiivit kuulua Fingoon, mikä tuo jäsensuhteisiin kokonaisuutena pysyvyyttä. 

“Myös palveluntarjoajana Fingo nähdään hyvin myönteisesti, mistä olemme luonnollisesti todella tyytyväisiä”, Lounasheimo jatkaa.  

Konkarit vastasivat mielellään

Jäsenkyselyyn vastanneista henkilöistä suuri osa oli toiminut kehitysjärjestöissä jo pitkään. Reilusti yli puolet oli toiminut tällä järjestösektorilla 6–20 vuotta.

Vastanneista järjestöistä pienten järjestöjen osuus oli pienempi kuin kaikista jäsenjärjestöistä keskimäärin, mutta silti merkittävä (25 %). Keskisuuret ja suuret järjestöt vastasivat ahkerasti.

Pienelle järjestölle yhteistyö on merkittävän tärkeää – kyselyvastaus.

“Saimme jäsenkyselystä valtavasti kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa jäsenjärjestöjen toiminnasta. Jäsenten työn jakautuminen toimintalohkoihin on tästä yksi esimerkki”, Lounasheimo kertoo.  

Fingon jäsenistöstä 70 prosenttia tekee kehitysyhteistyöhankkeita globaalissa etelässä. Puolet jäsenjärjestöistä tekee globaalikasvatusta, ja lähes 60 prosenttia vaikuttamistyötä.

Järjestöjen vaikuttamistyö on moninaista ja kattaa muitakin aiheita kuin kehityspoliittisen vaikuttamisen, jota aiempien arvioiden mukaan tekee noin neljännes Fingon jäsenjärjestöistä.

Verkostoituminen monelle tärkeintä  

Eniten käytettyjä Fingon tarjoamia palveluita ovat koulutukset, Maailma kylässä -festivaali sekä uutiskirje ja sähköpostilistat.

Tärkeimpiä asioita Fingon toiminnassa jäsenten mielestä ovat verkostoituminen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa, se että Fingo puolustaa järjestöjen toimintatilaa ja työn rahoitusta sekä tiedon saaminen ajankohtaisista asioista ja kestävästä kehityksestä.  

Toiminnassa verkostoituu, pysyy ajan tasalla ja voi muutenkin kehittää omaa osaamistaan. Lisäksi vaikuttamisesta kiinnostuneille Fingosta löytyy hyviä mahdollisuuksia – kyselyvastaus.

“Kysyimme myös tulevaisuudesta ja Fingoon kohdistuvista odotuksista. Vastaukset olivat rohkaisevia ja eteenpäin katsovia – sitä mitä kattojärjestöltä sopii odottaakin”, Lounasheimo arvioi.   

Fingolta toivottiin jatkossa rohkeaa keskustelua järjestöjen roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa, tulevaisuuksien ennakointia sekä trendien haistelua sekä uusia avauksia kehityspoliittiseen keskusteluun.  

Viestintä toimii, maineessa parantamista

Panostukset viestinnän kehittämiseen näyttävät jäsenkyselyn mukaan tuottaneen tulosta, sillä viestintä sai kautta linjan hyvät arviot. Fingon viestintää kiiteltiin selkeydestä ja eri viestintäkanavat ja -aiheet saivat tasaisen hyviä arvioita.  

Jäsenkyselyssä kartoitettiin myös Fingon mainetta jäsenjärjestöjen silmissä. Valtaosa jäsenistöstä näkee Fingon positiivisesti, mutta noin viidennes on epäileväisempi.

Fingon pitäisi selkeyttää rooliaan kansalaistoiminnan ja järjestöjen edustajana sekä etujen ajajana suhteessa valtionhallintoon ja yritystoimintaan – kyselyvastaus.

Hieman yllättäen vastaajat, jotka ovat itse jäsenjärjestöjen hallitusten jäseniä, suhtautuivat Fingoon kriittisemmin kuin järjestöissä työssä tai vapaaehtoisena olevat vastaajat.  

”Lähes kaikki vastaajat pitivät Fingon tilaisuuksien ilmapiiristä ja työntekijöiden asenteesta. Tämä tulos lämmitti, sillä Fingo haluaa olla jäsentensä yhdessä tekemisen tukena. Siinä fiiliksillä on suuri merkitys”, sanoo oppimis- ja innovaatioyksikön johtaja Outi Hannula.  

Lounasheimo kertoo, että nyt jäsenkyselyn tuloksia jalkautetaan ympäri Fingoa eri yksiköihin.

“Mietimme, mitä pitäisi tehdä työssämme toisin, jotta voisimme olla yhä relevantimpi toimija jäsenjärjestöille. Pyrimme esimerkiksi saamaan palveluillemme lisää tunnettuutta. Uusia avauksia on tulossa vielä tänä vuonna, joten kannattaa seurata viestintäämme.”