Fingo juha-erkki mäntyniemi
Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ja kokouksen puheenjohtaja Eija Koivuranta. Kuva: Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi ja kokouksen puheenjohtaja Eija Koivuranta.

Jäsenet, vaikuttaminen ja innovaatiot Fingon toiminnan ytimeen

Fingon ensimmäisessä syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja luotiin perusteet uuden kattojärjestön toiminnalle.

Teksti: Anni Piiroinen Kuva: Tuomas Tiainen

”Meillä kaikilla tässä salissa on mahdollisuus olla tekemässä historiaa”, totesi Fingon hallituksen varapuheenjohtaja Karoliina Tikka avatessaan yhdistyksen ensimmäisen yhteisen syyskokouksen Teurastamon Kellohallissa maanantaina 26.11.2018. Paikalla oli 56 jäsenjärjestön edustajat.

Kokouksessa tehdyt päätökset valmistivat tietä uuden kattojärjestön tulevalle toiminnalle. Jäsenet hyväksyivät vuoden 2019 toimintasuunnitelman, jonka esitteli toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.

Fingon uuden toimintasuunnitelman mukaan tulevan vuoden painopisteitä ovat jäsenomisteisuuden ja jäsenpalvelujen kehittäminen, vaikuttamistyö eduskuntavaaleissa, EU:n parlamenttivaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella sekä innovaatiot, jotka perustuvat uusiin kumppanuuksiin esimerkiksi yritysten kanssa.

”Nyt olemme saaneet Fingon ensimmäisen vuoden linjan päätetyksi”, totesi kokouksen puheenjohtajana toiminut Eija Koivuranta Väestöliitosta toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio sekä Fingon ohjelma ja talousarvio vuosille 2019–2021. Vuosille 2019–2020 valittiin tilintarkastajaksi Lotta Kauppila sekä tilintarkastajan varahenkilöksi Pasi Puranen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös keskustelua herättänyt esitys jäsenmaksujen määräytymisestä. Fingon hallitus esitti, että jäsenmaksut jakautuisivat kuuteen eri kategoriaan jäsenjärjestöjen kokonaistuoton perusteella. Jäsenmaksut eivät siis perustu enää kunkin järjestön jäsenten lukumäärään, kuten esimerkiksi Kepassa oli aiemmin käytäntönä, vaan järjestön budjettiin.

Päätöstä edelsi vilkas keskustelu, jossa erityisesti monen pienen järjestön edustaja ilmaisi huolensa uusien kriteerien vaikutuksesta jäsenmaksuihin. Esimerkiksi Matleena Järviö Suomen Pipliaseurasta totesi järjestön jäsenmaksun kolminkertaistuvan uusien sääntöjen myötä.

Toiminnanjohtaja Mäntyniemi vakuutti, että hallitus oli esitystä laatiessaan yrittänyt minimoida pienten järjestöjen jäsenmaksujen korotukset.

”Olemme pyrkineet varjelemaan pienten järjestöjen kuormitusta, jotta se ei nousisi kohtuuttoman suureksi.”

Useat järjestöjen edustajat ilmaisivat kuitenkin olevansa yleisesti tyytyväisiä hallituksen esitykseen, joka lopulta hyväksyttiin. Jäsenmaksujen tilannetta seurataan aktiivisesti tulevan vuoden aikana ja muutoksia sääntöihin tehdään tarvittaessa.

Koivuranta päätti kokouksen juhlallisin sanoin.

”Olemme nyt pitäneet Fingon historiallisen ensimmäisen syyskokouksen ja hyväksyneet uudet, kunnianhimoiset tavoitteet. Lähdemme yhdessä eteenpäin, jotta elämä olisi reilumpaa kaikille.”