Hiljaa virtaa Mekong - ja hyvä niin Kuva: Hiljaa virtaa Mekong - ja hyvä niin

Järjestöt vetoavat Mekongin patohankkeiden lykkäämisen puolesta

Kepa ja joukko muita Mekongin alueesta kiinnostuneita suomalaisjärjestöjä vetosi Paavo Väyryseen, jotta Suomi esittäisi julkisen tukensa Mekongin alajuoksun pääuoman patohankkeista tehdyn vaikutusten arvioinnin suosituksille – siis Mekongjoen alajuoksun patohankkeiden lykkäämisen puolesta.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Timo Kuronen

Seitsemän suomalaisjärjestöä vetosi tänään 12. marraskuuta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryseen, että Suomi esittäisi tukensa Kaakkois-Aasiassa virtaavan Mekongjoen alajuoksun patohankkeiden lykkäämisen puolesta.

Suomen osittain rahoittama Mekongin jokikomission tilaama ympäristöselvitys Strategic Environmental Assessment suositteli lokakuussa, että Mekongin alajuoksun alueen maiden olisi lykättävä päätöksiä vesivoimapatojen rakentamisesta ainakin kymmenellä vuodella tarkempien selvitysten tekemiseksi ja vaihtoehtoisten energiaratkaisujen löytämiseksi.

”Pidämme tätä suositusta erittäin tärkeänä ja kannustamme Suomea aktiivisesti edistämään suosituksen toimeenpanoa”, järjestöt vetoavat.

Selvityksen mukaan Mekongin pääuoman padoilla olisi korvaamattomia vaikutuksia joen ekologiaan ja kalakantoihin. Raportti arvioi köyhyyden lisääntyvän Mekongin jokilaaksossa ainakin lyhyellä aikavälillä, jos kaikki padot päätetään rakentaa.

Vesivoimasta saataisiin kyllä sähköä Mekong-maiden talouskasvua varten, mutta suunnitellut padot kattaisivat vain kymmenisen prosenttia vuosien 2015-25 välillä alueella tarvittavasta uudesta sähköntuotantokapasiteetista, järjestöt huomauttavat.

Vetoomuksen allekirjoittivat Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Suomen lähetysseura, Suomen luonnonsuojeluliitto, Siemenpuu-säätiö, Ympäristö ja kehitys ry, Vietnam-seura ry ja Aasian ystävät ry.

Vetoomus: Suomen tuki Mekongin alajuoksun patohankkeiden lykkäämiselle (pdf)
Kepan uutinen: Raportti: Mekongin alajuoksun patoja lykättävä 10 vuodella
Understanding the sustainable development implications of mainstream Mekong – the RESULTS of the Strategic Environmental Assessment (SEA)