Kuva Punaisen metsän hotelli -dokumenttielokuvasta Kuva: Kuva Punaisen metsän hotelli -dokumenttielokuvasta

Järjestöt valittivat Stora Enson ihmisoikeusrikkomuksista YK:lle

Kansalaisjärjestöt ovat kannelleet Stora Enson vuosia Kiinassa jatkuneista ihmisoikeusloukkauksista sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle että yhteiskuntavastuuta edistävälle Global Compact -aloitteelle. Stora Enson mukaan Suomessa on vaikea ymmärtää kiinalaisen yhteiskunnan realismia.

Teksti: Sanna Jäppinen

Joukko kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä on valittanut YK:n kahdelle eri yksikölle ihmisoikeusloukkauksista, jotka liittyvät Stora Enson eukalyptusplantaaseihin ja rakenteilla olevaan kartonkitehtaaseen Guangxin maakunnasa Kiinassa.Kantelut on tehty YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä YK:n alaiselle yritysten yhteiskuntavastuuta edistävälle Global Compact -aloitteelle. Aktiivisena yhteiskuntavastuun puolestapuhujana tunnettu Stora Enso on itsekin mukana aloitteessa. Global Compact -aloite on jo vaatinut Stora Ensoa vastamaan esitettyihin valituksiin 11. huhtikuuta mennessä.Valitusten takana ovat kansainväliset verkostot Friends of the Earth International, Global Forest Coalition ja World Rainforest Movement sekä useat ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyneet järjestöt eri maissa. Suomalaisjärjestöistä mukana ovat Maan ystävät, Maattomien ystävät, Uusi Tuuli ry, Siemenpuu-säätiö ja Emmaus Aurinkotehdas. Mukana kantelussa on myös vuonna 2012 Punaisen metsän hotelli -dokumenttielokuvan ohjannut Mika Koskinen. Dokumentissa Koskinen seurasi Stora Enson, paikallisen alihankkijan, viranomaisten ja maanviljelijöiden maakiistoja Guangxissa. Kartonkitehtaalle materiaalia tuottavia eukalyptusplantaaseja varten maita on hankittu kyläyhteisöiltä usein epäreiluin ehdoin – ja kyläläiset kertovat elokuvassa kauppoihin liittyneen myös pelottelua tai suoranaista väkivaltaa.Stora Ensossa valmistellaan vastaustaMaakiistat tulivat julkisuuteen jo vuonna 2009, mutta Mika Koskisen mukaan Stora Enso ei lupauksistaan huolimatta ole saanut aikaan merkittäviä parannuksia.”Ongelmallisesta eukalyptus-monokulttuuristrategiasta pidetään kiinni, uhrit ovat jääneet vaille korvauksia, ja yhtiön maankäytön vaikutuksia alueen luonnon monimuotoisuuteen ja paikallisten elinkeinoihin ei juuri ole huomioitu”, Koskinen toteaa Maan ystävien tiedotteessa.Stora Enson Global Identity -yksikön johtaja Lauri Peltola näkee muutoksia syntyneen.”Olemme pystyneet selkeästi muuttamaan maan vuokraussopimuksiin liittyviä prosesseja. Olemme käyneet läpi kaikki yli 1500 sopimusta ja identifioineet ne, joissa korjauksia tarvitaan. Näistä yli neljäsosa on jo korjattu”, Peltola toteaa.Hän ei halua tarkemmin kommentoida huhtikuussa YK:hon lähtevän vastineen sisältöä, mutta sanoo, että siinä käydään tarkasti faktoihin perustuen läpi lähtötilanne Guangxissa, tehdyt parannukset ja tulevaisuuden suunnitelmat.”Välillä tuntuu siltä, että Suomessa on vaikea ymmärtää kiinalaisen yhteiskunnan realismia”, Peltola arvioi. Hänen mukaansa suomalaisyrityksen on yksin vaikea muuttaa hetkessä vuosisataisia toimintatapoja.Vastuu osakkeenomistajilla – myös Suomen valtiollaStora Enson suurimmat osakkeenomistajat ovat ruotsalainen FAM, Suomalaiset eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen sekä valtion omistamat Kela ja Solidium. Valtio-omisteisista yhtiöistä vastaa kehitysministeri Heidi Hautala.”Stora Enson suurimmat osakkeenomistajat ja ministeri Hautala ovat jättäneet yhtiön ongelmallisen toiminnan huomiotta liian pitkään. Kun katsoo yhtiön ihmisoikeusvaikutuksia, näkisin että tulevassa yhtiökokouksessa suuromistajien tulee vakavasti punnita yhtiön nykystrategiaa ja johdon asemaa”, Mika Koskinen arvioi.