Valtioneuvoston kanslia toimii valtioneuvoston linnassa. Kuva: Valtioneuvoston kanslia toimii valtioneuvoston linnassa.

Järjestöt vaativat kestävän kehityksen tavoitteita valtioneuvoston kansliaan

Jos valtioneuvoston kanslia koordinoisi YK-tavoitteita Suomessa, voisivat ministeriöt keskittyä toimeenpanoon, vetoaa joukko suomalaisjärjestöjä avoimessa kirjeessään Sipilälle, Soinille ja Stubbille.

Teksti: Esa Salminen

Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä, Kepa niiden mukana, on tänään lähettänyt avoimen kirjeen hallitusneuvotteluja käyville Juha Sipilälle (kesk.), Timo Soinille (ps.) ja Alexander Stubbille (kok.).Kirjeessään järjestöt esittävät, että YK:ssa paraikaa valmisteltavien kestävän kehityksen tavoitteiden koordinaatio siirrettäisiin Suomessa suoraan valtioneuvoston kanslian alle. Näin tavoitteiden tehokas koordinaatio, toteutus ja seuranta tapahtuisivat järjestöjen mukaan parhaiten.”Tähän asti kestävä kehitys on ollut pääasiassa ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön vastuulla, vaikka kokonaisuus on selvästi näiden ministeriöiden vastuualuetta laajempi”, avoimessa kirjeessä todetaan.Kestävän kehityksen tavoitteista sovitaan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa. Ne tulevat koskemaan kaikkia maailman maita ja kattamaan kestävän kehityksen kolme pilaria: ympäristön, talouden ja inhimillisen kehityksen.”Suomessa kestävään kehitykseen on suhtauduttu vakavasti, istuuhan ajatus hyvin suomalaisiin arvoihin. Suomi on ollut aktiivisessa roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden luomisessa ja pitänyt esillä useita tärkeitä teemoja, esimerkiksi oikeutta terveelliseen ja turvalliseen ruokaan”, järjestöt kirjoittavat.Jos kestävän kehityksen tavoitteita koordinoitaisiin valtioneuvoston kansliasta käsin, olisi johdossa taho, jolla on sille riittävä mandaatti. Näin ministeriöt voisivat keskittyä tavoitteiden toimeenpanoon omilla toimialoillaan, järjestöt vetoavat.