Järjestöt: Pakistan tarvitsee velkahelpotuksia lisälainojen sijaan

Kestämättömien velkojen kanssa kamppailevan Pakistanin ei pitäisi joutua selvittämään tulvakatastrofia lainarahalla, vaativat eurooppalaisjärjestöt.

Teksti: Sanna Jäppinen

Pakistanin budjetista kului jo ennen kesän tuhoisia tulvia kolmannes kansainvälisten lainojen korkojen maksuun. Nyt Maailmapankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat tarjoamassa lisää lainaa ratkaisuna katastrofista toipumiseen, todetaan Eurodadin 26. elokuuta ilmestyneessä analyysissä.

Eurodad on eurooppalaisjärjestöjen velka- ja kehityskysymyksiin keskittyvä verkosto.

Lisälainan sijaan Eurodad ja Britannian Jubilee-velkakampanja vaativat kansainvälistä yhteisöä tarjoamaan jälleenrakennusrahaa lahjoituksina ja antamaan helpotuksia jo olemassa oleviin lainoihin.

Pakistanin kansainvälisten lainojen suuruus oli 50 miljardia dollaria vuonna 2009. Velasta yli puolet on kansainvälisille rahoituslaitoksille, Maailmanpankin ja IMF:n lisäksi Aasian kehityspankille.

Järjestöt vaativat varsinkin IMF:ää tarkistamaan nykyisten lainojen ehtoja. Huomiota on kiinnitetty erityisesti valuuttarahaston vuonna 2008 myöntämään lainaan. Siihen sisältyi vaatimus kuroa budjetin alijäämää pienemmäksi – mikä on käytännössä tarkoittanut muun muassa huimia sähkön hinnankorotuksia ja arvonlisäveron lanseeraamista. Nämä toimet ovat puolestaan tuntuneet eniten maan köyhimpien ihmisten elämässä, Eurodad arvioi.

Jubilee: Mahdollisuus uuteen alkuun

Pääosa Pakistanin valtavasta velkataakasta on syntynyt sotilashallinnon aikana, ja vain pieni osa siitä on koitunut tavallisen kansan hyväksi, muistuttaa Jubilee-kampanja. Esimerkiksi kenraali Pervez Musharrafin valtakaudella vuosina 2001-2008 maan velka kasvoi 32 miljardista dollarista lähes 50 miljardiin.

”Pakistan on vapautettava velkaloukusta, jos sen halutaan pystyvän rakentamaan infrastruktuuriaan niin, että jatkossa estetään tulvien kaltaiset katastrofit. Velat on arvioitava ja ne, jotka todetaan epäreiluiksi tai epäedullisiksi, on mitätöitävä välittömästä. Pakistanilla on oltava mahdollisuus uuteen alkuun”, vaatii Britannian Jubilee-kampanjan johtaja Nick Dearden.

Jubileee-kampanja kehottaa brittihallitusta johtamaan pyrkimyksiä perustaa rahasto, jonka turvin voitaisiin jatkossa varustautua nykyistä paremmin ilmastonmuutoksesta johtuviin katastrofeihin.

Lisäksi brittihallitusta vaaditaan näyttämään mallia muulle kansainväliselle yhteisölle edellyttämällä Pakistanin velkojia sitoutumaan vähintään kahden vuoden lyhennysvapaaseen.

Kaikki Pakistanin varat on nyt käytettävä tulvakatastrofista toipumiseen, Jubilee-kampanja toteaa.

Lisää tietoa aiheesta

Eurodad: Pakistan needs debt cancellation, not new IMF loans
Britannian Jubilee-velkakampanjan tiedote