Järjestö: Uusiutuvan energian lisääminen säästäisi EU:lle satoja miljardeja

EU säästäisi jopa 260 miljardia euroa fossiilisten polttoaineiden tuontikustannuksissa nostamalla ilmasto- ja energiastrategiassa uusiutuvan energian osuuden esitetystä 27 prosentista 30:een, arvioi tuulivoimantuottajien järjestö.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Jason Winter

Euroopan unionin komissio esitti tammikuun lopulla vuoteen 2030 ulottuvat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet. Tavoitteena on kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja uusiutuvan energian osuuden nostaminen vähintään 27 prosenttiin. Energiatehokkuudelle ei komission esityksessä aseteta sitovia tavoitteita.Muun muassa Euroopan parlamentti on arvostellut komission esitystä riittämättömistä sitoumuksista. Helmikuun alussa enemmistö parlamentaarikoista kannatti esitystä, jonka mukaan 40 prosentin päästövähennystavoitteen lisäksi energiatehokkuutta pitäisi parantaa 30 prosentilla ja uusiutuvan energian osuus nostaa vähintään 30 prosenttiin.”Laaja energiavalikoima ja energiatehokkuus ovat paras keino kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, uusien teknologioiden, innovaatioiden ja työpaikkojen luomiseksi ja taloutemme muuttamiseksi vihreämmäksi. Siksi tarvitaan kolme sitovaa tavoitetta”, totesi parlamentin ympäristövaliokunnan esittelijä Anne Delvaux Energyline News -uutispalvelun mukaan.Monien kansalaisjärjestöjen, esimerkiksi Luvassa epävakaata -ilmastokampanjan, mukaan parlamentin esityskin on vielä reilusti alakanttiin todellisesta tarpeesta.Kampanjan mukaan tutkimustulosten perusteella tarvitaan vähintään 55 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden suhteen parannusta tarvittaisiin 50 prosenttia.Säästöjä fossiilisten tuontikustannuksistaPäätavoitteen eli ilmastonmuutoksen torjumisen ohella uusiutuvaan energiaan siirtyminen tuo EU:lle pitkällä aikavälillä säästöjä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden tuontikustannuksia. Euroopan tuulivoimatuottajien etujärjestön EWEAn mukaan yli puolet EU:n tuontienergiasta on fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2011 fossiilisten tuontikulut olivat 406 miljardia euroa, vuonna 2012 jo 545 miljardia.Jos uusiutuvan energian osuus olisi 27 prosenttia, säästöä saataisiin fossiilisten tuontikuluissa noin 190 miljardia euroa, mutta nostamalla osuus 30 prosenttiin säästö olisi jopa 450 miljardia, siis 260 miljardia enemmän, EWEA arvioi Energyline Newsin mukaan.EWEA pitää vuosikokoustaan Barcelonassa 10.-13. maaliskuuta, ja kokouksen yhteydessä julkaistiin 153 yhtiön vetoomus, jossa EU:lta toivotaan komission esitystä kunnianhimoisempaa sitoumusta uusiutuvan energian suhteen. Valtaosa yrityksistä on tuulivoiman tuottajia, mutta allekirjoittajien joukossa om myös muun muassa Ikea.”Siirtymä kestävään talouteen on mahtava mahdollisuus piristää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja samalla kun suojellaan ympäristöä”, vetoomuksessa todetaan.EU-maiden johtajat käsittelevät unionin ilmasto- ja energiastrategiaa Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa 20.–21. maaliskuuta.EU-komission tiedote: Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet kilpailukykyiselle, varmalle ja vähähiiliselle EU:n taloudelleEnergylive News: EU could save ‘€260bn more with ambitious renewable energy target’Energylive News: EU Parliament backs tougher 2030 renewable energy targetEWEA: Companies unite to call for an ambitious 2030 renewables targetKepa.fi: Kehitystä ja politiikkaa -blogi: Ympäristötietoisuuden ykkösmaaGlobbarit.fi: Luvassa epävakaata -ilmastokampanja