Irakin-sodalla rahastus jatkuu

Vaikka Yhdysvallat supistaa joukkojaan Irakissa, tukitoimia armeijalle tarjoavat yksityiset firmat laskuttavat valtiota entiseen malliin.

Teksti: Sananda Sahoo

IPS — Yhdysvaltalainen KBR-yhtymä laskutti valtiolta viime vuonna Irakissa tehdyt työtuntinsa kymmenkertaisina, valtion tilintarkastajat sanovat.
Halliburton-yhtiön entinen tytäryhtiö KBR hoitaa Irakissa länsimaiden joukkojen tarvitsemaa sotilaallista logistiikkaa: se rakentaa ja kuljettaa, kokkaa ja siivoaa.
Vuoden 2009 tammi-heinäkuussa yritys laskutti valtiolta ylitöineen 1,1 miljoonaa työtuntia, kun kirjattuja tunteja oli 116 000, Yhdysvaltain puolustussopimusten tilintarkastuksia hoitavan viraston johtaja Patrick J. Fitzgerald raportoi kongressin komitealle.
Yhtä paljon sotilaita ja tukityövoimaa
KBR on syksystä 2002 lähtien pestannut väkeä pääasiassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta rakentamaan tukikohtia aluksi Kuwaitin autiomaahan ja sittemmin myös Irakiin.
Irakin sodan huippuvaiheessa elokuussa 2007 Yhdysvalloilla oli siellä 162 000 sotilasta. KBR ja lukuisat muut yritykset olivat värvänneet vastaavan määrän tukityövoimaa.
Presidentti Barack Obama ryhtyi 2009 vähentämään joukkoja Irakissa. Sotilaita on nyt noin 98 000, mutta elokuussa määrän pitäisi olla enää 35 000-50 000.
Puolustusministeriö Pentagon kehotti viime vuonna KBR:ää supistamaan myös omaa väkeään. Yhtiö tarttui toimeen elokuussa, mutta tulokset jäivät vähäisiksi, koska se poisti listoiltaan vain vapaana olleet työpaikat.
Käyttöasteen pitäisi olla 85 %
Sotilaiden määrä laski vuoden 2008 tammikuun 160 000:sta 130 000:een syyskuussa 2009, mutta KBR:n väki pysyi ennallaan, tilintarkastajat sanovat.
Pentagon sallii alihankkijoille varalla pidetyn miehityksen, mutta se toivoo työvoiman käyttöasteen pysyvän 85 prosentissa.
KBR:n tiedottaja Heather Browne kertoo, että yhtiöllä on Irakissa 48 998 työntekijää pestattuina suoraan tai alihankinnan kautta. Yhtiö sai viime vuonna tuloja Irakin-sopimuksista 3,6 miljardia euroa.
Joulukuusta 2001 lähtien KBR on laskuttanut Pentagonilta yli 22,5 miljardia euroa eri sotanäyttämöillä, jotka ulottuvat Afganistanista Afrikan sarven Djiboutiin.
Säästöt kutistuivat
Tilintarkastajien mukaan valtio olisi säästänyt tämän vuoden tammi-elokuussa 145 miljoonaa euroa, jos KBR olisi supistanut väkeään toivotusti. Fitzgerald laskee säästöjen jäävän nyt 20 miljoonaan.
KBR:n varapuheenjohtaja Doug Horn selitti kongressin komitealle sota-alueilla toimimisen vaikeuksia ja ennustamattomuutta.
Yhtiö joutui pitämään väkeä saatavilla auttaakseen armeijan vetäytymistä ja koska asevoimilta ei saatu selviä ohjeita, Horn sanoi.
Fitzgeraldin mukaan muuttuvassa tilanteessa on ymmärrettävää pitää jonkin verran joutoväkeä, ”mutta puheena olevat prosentit ylittävät tarpeen reippaasti”.
Kongressiedustajat joutuivat toteamaan, että kaavaillut säästöt on tältä vuodelta paljolti menetetty.
Lahjontaa ja tuhlailua
Yhdysvaltain sotatantereilla on paljastanut väärinkäytöksiä pitkin matkaa.
Sekä KBR-yhtiön että Yhdysvaltain asevoimien edustajia ja näiden omaisia on pantu syytteeseen lahjonnasta ja rahanpesusta Irakin-sopimuksissa. Valtaosa syytöksistä on liittynyt tuhlaukseen, joka on johtunut Pentagonin päätöksistä ja KBR:n tarpeettomista operaatioista.
Vielä viime vuonna, kun Yhdysvaltain joukot jo suunnittelivat vetäytymistä, KBR rakensi Irakiin 23 miljoonan euron ruokailutilat lähelle toista ruokalaa, jonka yhtiö oli juuri kunnostanut 2,5 miljoonalla eurolla.
Vaikka epäselvyyksiä on puitu monessa kongressin kuulemisessa, KBR saa edelleen uusia toimeksiantoja. Maaliskuun alussa se teki valtion kanssa sopimuksen, jonka tuotto voi nousta yli kahteen miljardiin euroon. (IPS)