Intian keskushallinnon tilastojen mukaan intialaisilta kuluu maaseudulla kuukausiansioista keskimäärin 5 Kuva: Intian keskushallinnon tilastojen mukaan intialaisilta kuluu maaseudulla kuukausiansioista keskimäärin 5

Intia ja ilmaisen terveydenhuollon ihme

Rajasthanin huimasti laskeneet köyhyysluvut ihmetyttivät Intiassa: mitä osavaltion hallitus on tehnyt toisin kuin muut?

Teksti: Sanna Jäppinen

Rajasthan on Luoteis-Intian suurin osavaltio, jossa on noin 70 miljoonaa asukasta. Osavaltio on jäänyt jälkeen nopeasti vaurastuneen maan keskimääräisestä talouskasvusta, mutta silti äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt yhteensä 20 prosenttiyksikköä seitsemässä vuodessa – ja pelkästään vuosina 2010–2012 huimat 10 prosenttiyksikköä.Ekonomistit ovat yrittäneet ymmärtää tätä ”köyhyyden paradoksia” ja tarjoavat selitykseksi muun muassa sitä, että osavaltio on panostanut erilaisiin hyvinvointiohjelmiin jo vuodesta 2000 lähtien ja lisäksi maataloussektorilla on koettu tasaisen varmaa edistymistä.Selitykset lienevät osa totuutta, mutta toisissa osavaltioissa samat tekijät eivät ole riittäneet yhtä vaikuttaviin tuloksiin.Mitä Rajasthanissa sitten on tehty eri tavalla? Tätä kysyy intialainen Business Standard -lehti.Sairastaminen johtaa velkaloukkuun”Vastaus on yksinkertainen: Rajasthan on leikannut köyhien terveydenhuoltokuluja tarjoamalla heille ilmaiset lääkkeet sekä pääsyn perustutkimuksiin”, toteaa osavaltion terveydenhuollosta vastaavan julkisen RMSC-yhtymän toimitusjohtaja ja lääkäri Samit Sharma.”Terveydenhuoltokulut ovat maalaisväestön keskuudessa toiseksi yleisin syy velkaantumiseen. 24 prosenttia sairaalaan joutuvista potilaista putoaa köyhyysrajan alapuolelle, koska heillä ei ole varaa maksaa hoitokuluja, ja kaikkiaan jopa 40 prosenttia kaikista potilaista joutuu lainaamaan rahaa selvitäkseen maksuista”, Sharma selvittää Business Standardin artikkelissa.Vuoden 2011 lokakuussa käynnistynyt terveydenhuolto-ohjelma hyödyttää Sarit Sharman mukaan 275 000 rajasthanilaista päivittäin, ja kaikkiaan se tavoittaa noin 17,5 miljoona ihmistä eli neljänneksen osavaltion asukkaista. Ohjelman avulla ihmiset ovat säästäneet keskimäärin 1 700 rupiaa (noin 20 euroa) lääkekuluissa, ja lisäksi säästöä on tullut esimerkiksi ilmaisten röntgen-, EKG- ja verikokeiden myötä.Ohjelmalla on haluttu tarjota ihmisille edullista terveydenhuoltoa ja nostaa heitä ylös äärimmäisestä köyhyydestä.”Kun ihmisillä on pääsy terveydenhuollon piiriin, myös asenteet koko järjestelmää kohtaan muuttuvat: ihmiset ovat alkaneet uudella tavalla huomioida esimerkiksi tyttölasten terveyttä. Jos nykymeno jatkuu, olen varma, että seuraavissa tilastoissa näemme ennätysmäisen pudotuksen lasten ja äitien kuolleisuudessa”, Sharma arvioi.Mistä rahat ilmaiseen terveydenhuoltoon?Mistä Rajasthanin hallitus on sitten saanut varoja toteuttaa mittavan terveydenhuolto-ohjelmansa – yhdessä 15 muun hyvinvointiohjelman kanssa, jotka tähtäävät muun muassa köyhimpien asuinolojen, eläkkeiden ja ruokaturvan parantamiseen?Business Standardin mukaan rahoitusta selittää pääosin kaksi tekijää. Ensinnäkin osavaltion maataloustuotanto on viimeisten viiden vuoden ajan ollut erityisen hyvä suotuisien monsuunien ansiosta, ja toisekseen hallitus on saanut vuodesta 2009 lähtien rojalteja Barmerin alueella tehdyistä öljylöydöistä.Rahan lisäksi on tarvittua poliittista tahtoa sijoittaa tuloja ihmisten hyvinvointiin.”Rajasthanilla ei ole suuria talouskasvulukuja esiteltäväksi, se ei ole houkutellut megainvestointeja, eikä sillä ole hienoja kehitysmalleja tutkittavaksi. Mutta kun perusasiat on hoidettu hyvin, on hallitus saanut laskettua elinkustannuksia ja auttanut ihmisiä elämään säällistä elämää”, todetaan Business Standardin artikkelissa. Business Standard: How Rajasthan reduced poverty