Kenialainen Bernard Chiira haluaa lisätä vammaisten osallisuutta teknisillä innovaatioilla.
Kenialainen Bernard Chiira haluaa lisätä vammaisten osallisuutta teknisillä innovaatioilla. Kuva: Kenialainen Bernard Chiira haluaa lisätä vammaisten osallisuutta teknisillä innovaatioilla.

Innovaatiot lisäävät vammaisten osallisuutta: mobiilisovellus korvaa viittomakielen tulkin

Nairobin innovaatioviikolla kuultiin, kuinka teknologisilla innovaatioilla voidaan ratkoa niin tulkin puutetta kuin lääkäriin pääsyäkin.

Teksti: Mirka Kartano Kuva: Mirka Kartano

”Vuoteen 2050 mennessä kaksi miljardia maailman vammaista tarvitsee teknisiä apulaitteita – digitaalisia tai fyysisiä. Jotta pystymme vastaamaan haasteeseen, tarvitsemme innovaatioita ja käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Tässä on valtava potentiaali”, innovaatiojohtaja Bernard Chiira sanoi keskiviikkona Nairobin innovaatioviikolla.  

Fingon ja kumppaneiden järjestämässä tapahtumassa pohdittiin, kuinka teknologiset innovaatiot pystyvät mahdollistamaan vammaisten oikeuden terveyteen. Global Disability Innovation Hubia johtavalla Chiiralla on pitkä tausta teknologiatutkimuksesta ja -kehittämisestä. Kun Kenian hallitus otti vuonna 2018 merkittäviä askelia vammaisten oikeuksien parantamiseen, yksi tavoitteista oli perustaa maahan innovaatiohub. Nyt jo käynnissä olevan hubin tarkoituksena on luoda maahan innovaatioekosysteemiä sekä tukea vammaisten osallisuutta.  

Yliopistouran innovaatioiden vuoksi jättänyt Chiira ammentaa voimansa omasta taustastaan. Vaikka hän ei itse koe kokeneensa syrjintää, hän haluaa taustansa vuoksi olla tukemassa niitä, jotka eivät ole olleet yhtä onnekkaita. Keniassa vammaisten mahdollisuudet täysipainoiseen elämään ovat rajalliset ja he kokevat edelleen syrjintää.  

”Olemme onnistuneet lisäämään ihmisten ymmärrystä vammaisuudesta, mutta tietämättömyyteen perustavaa stigmaa on paljon. Joissakin yhteisöissä esimerkiksi vastasyntynyt vammainen vauva piilotetaan muilta. Vammainen lapsi tarvitsee valtavasti yhteisön tukea, että hän pääsee esimerkiksi kouluun”, Chiira kertoo. 

Innovaatioissa Chiira on keskittynyt teknisiin apuvälineisiin aina kainalosauvoista lukulaitteisiiin. Monet niistä, kuten pyörätuolit, kaipaavat ihmisläheisempää ja käyttäjäystävällistä suunnittelua.  

”Olen ylipäätään kiinnostunut siitä, miten teknologialla voidaan ratkaista ongelmia. Olen tyytyväinen, jos innovaatioilla voidaan lisätä vammaisten osallisuutta, oli se sitten mahdollisuus käydä itse lääkärissä tai ylipäätään liikkua”, hän toteaa.     

Kännykällä apua seksuaaliterveyspulmiin  

Siinä missä Chiira työskentelee innovaatiotiimin kanssa, Hudson Asiema on ideoinut itse. Kuurona syntyneen ohjelmistosuunnittelijan missiona on tarjota kaikille kenialaisille kuuroille mahdollisuus seksuaaliterveyspalveluihin. Esteenä palvelujen saamiseen on usein kielimuuri. Kun terveydenhuollon ammattilaiset eivät osaa viittoa eikä tulkkipalvelua ole saatavilla, voi kuuro asiakas jäädä ongelmiensa kanssa täysin yksin. 

Ohjelmistosuunnittelija kehitti ajatuksen seksuaaliterveyssovelluksesta, jonka avulla kuurot pystyvät käymään keskusteluja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ilman tulkkipalvelua. Yhdessä YK:n väestörahaston ja julkisen terveydenhuollon kanssa kehitetty eLimu-mobiilisovellus on nyt testikäytössä Nairobissa. Sovellus toimii sanakirjana, joka visuaalisesti viittoo sanoja kuten raskaus tai aids.  

”Unelmani on, että sovelluksesta löytyy pian viitottuna kaikki seksuaaliterveyssanat. Toivon, että saamme eLimun käyttöön laajasti ensin Keniassa ja sen jälkeen voimme viedä vastaavanlaista palvelua Tansaniaan ja Ugandaan”, Asiema kertoo.    

Yhteiskunta muuttuu innovaatio kerrallaan, mutta Bernard Chiiran mukaan vammaisten integroituminen yhteiskuntaan on vielä pitkän matkan päässä.  

”Vammaisten asiat eivät Keniassa ole koskaan agendojen ytimessä. Olemme aina vähemmistö, joka erotetaan muista. Vammaisuuden tulisi näkyä kaikessa, mitä yhteiskunnassa tehdään, esimerkiksi kun suunnittelemme rakennuksia tai kehitämme koulujen opetusta”, Chiira summaa.