Christine Lagarde Pekingissä 18. maaliskuuta. Kuva: Christine Lagarde Pekingissä 18. maaliskuuta.

IMF:n Lagarde vaatii tuloerojen kaventamista Kiinassa ja maailmalla

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde tuki Kiinassa pitämässä puheessaan tuloerojen kaventamista ja kehui sitä, ettei Aasian talousmahti ollut avannut rahoitusmarkkinoitaan hätäisesti.

Teksti: Matti Ylönen

”Kiina teki oikein keskittyessään talouskasvuprosenttien lisäksi kasvun laatuun ja tapoihin, joilla kasvu saadaan hyödyttämään koko väestöä”, IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde totesi Pekingissä Kiinan kehitysfoorumissa 18. maaliskuuta.
Pääjohtajan ajatukset peilasivat tuloksia, joita Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimusosasto on viime vuosina tuottanut. Tutkimusosaston mukaan tasaista tulonjakoa tarvitaan turvaamaan talouskasvu ja estämään finanssikriisien syntyä.
Parempaa terveydenhuoltoa ja eläkejärjestelmiä
”Tiedämme, että tasa-arvoisempi yhteiskunta tuo mukanaan vakaamman talouden ja kestävämmän talouskasvun. Tämä haaste ei koske vain Kiinaa”, Lagarde linjasi.
Tuloerojen tasaaminen on Lagarden mukaan välttämätöntä myös sosiaalisen vakauden säilyttämiseksi, kun Kiinan työssä käyvien osuus väestöstä alkaa jo 4—5 vuoden päästä pienentyä.
”Terveydenhuollon ja eläkejärjestelmien vahvistaminen tulee olemaan avaintoimenpide.”
Valuuttarahaston sisarjärjestöä Maailmanpankkia on kritisoitu pitkään siitä, että sen tutkimusosaston tulokset eivät näy järjestön politiikassa. Lagarden puhe nostaa tutkimusosaston uutta linjaa järjestön poliittisen kannanmuodostuksen kärkeen.
Samalla uudet linjanvedot hälventävät epäilyjä siitä, että tuloeroihin keskittynyt tutkimus olisi ollut vain vuonna 2011 eronneen pääjohtajan Dominique Strauss-Kahnin ajattelua.
Kokonaan toinen kysymys on, miten linjaus tulee näkymään IMF:n lainaohjelmissa. Tähän on vielä liian aikaista vastata.
Rahoitusmarkkinoiden säätelyä tulee purkaa varoen
Lagarden puheessa oli myös monia perinteisempiä IMF:n opinkappaleita kaupan vapauttamisesta vastuulliseen talouspolitiikkaan. Mukana oli kuitenkin tuloerojen lisäksi myös muita tuoreempia avauksia.
”Kiina on jättänyt rahoitusmarkkinoiden avaamisen myöhempään kehitysvaiheeseen. Tästä syystä Kiinan rahoitusmarkkinat eivät kärsineet myrkyllisistä rahoitusinstrumenteista, jotka romahduttivat monien kehittyneiden maiden markkinat”, Lagarde linjasi.
Perinteisesti IMF on vaatinut velallismailtaan rahoitusmarkkinoiden säätelyn nopeaa purkamista. Tavoitteena tulee Lagarden mukaan olla rahoitusmarkkinoiden avaaminen edelleen, mutta varovaisuudella.
”Tasa-arvon vaatiman politiikan täytyy olla kotimaista ja räätälöityä kunkin maan olosuhteisiin.”
IMF:n suositukset ovat yleensä olleet tutkimusten mukaan maasta toiseen melko samantyyppisiä.
Kiinan valta kasvaa
Lagarden tuki Kiinalle saattaa heijastella paitsi maan menestystä, myös sen kasvavaa valtaa IMF:n sisällä.
”Työskentelen päivittäin kollegani Min Zhun ja muiden korkeiden kiinalaisten johtajien kanssa IMF:ssä. Jokainen päivä muistuttaa minua heidän kyvyistään”, Lagarde ylisti.
Kiinan vaikutus näkyykin maltillisesti kasvatetun äänivallan lisäksi myös IMF:n ja sen sisarjärjestön Maailmanpankin työntekijäkunnassa.
”Kun muu maailma pyristelee kriisistä kohti vakaata kasvua, näyttäytyy Kiina esimerkkinä siitä mitä voidaan saavuttaa”, Lagarde lopetti puheensa.

IMF: Luncheon Address by Christine Lagarde, IMF Managing Director