IMF: Kiinan talouskasvu vaatii tuloerojen kaventamista

Kiinan talouskasvu on näkynyt IMF:n tutkimuksen mukaan etenkin rannikkokaupungeissa sekä perheissä, joilla on pääsy terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Talouskasvun turvaaminen vaatii IMF:n tutkijoiden mukaan progressiivisia veroja ja lisää panostuksia sosiaaliseen hyvinvointiin.

Teksti: Matti Ylönen

Kiinan talouskasvu on vetänyt satoja miljoonia ihmisiä absoluuttisen köyhyysrajan yläpuolelle, mutta maan tuloerot ovat samalla revenneet suuremmiksi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tutkijat Il Houng Lee, Murtaza Syed ja Xin Wang hakivat tässä kuussa julkaistussa tilastollisessa tutkimuksessaan tärkeimpiä syitä kotitalouksien epätasapainoiseen tulokehitykseen.Keskeisimmät syyt tuloerojen takana olivat tutkijoiden mukaan perheiden maantieteellinen sijainti, koulutustaso, mahdollisuus sairasvakuutukseen, sekä työllistävän yrityksen toimiala ja koko.Kiina on pyrkinyt vähentämään alueellista eriarvoisuutta vuodesta 2000 lähtien niin sanotulla ”Go West” -politiikalla. Se on koostunut muun muassa tulonsiirroista ja mittavista julkisista investoinneista taloudellisesti jälkeen jääneille alueille. Julkisen vallan toimet näkyivät tutkijoiden tuloksissa, mutteivät riittävästi.Progressiivisempaa verotusta ja sosiaaliturvaaTutkijat ehdottavat Kiinalle toimenpiteitä, jotka auttaisivat vähentämään riippuvuutta pääomavaltaisista teollisuudenaloista ja suurista yrityksistä. Lisäksi Kiinan talouskasvun ylläpito vaatii tutkijoiden mukaan kotimaisen kysynnän tukemista.Tulonsiirroilla on tällä hetkellä kansainvälisessä vertailussa melko pieni rooli Kiinan talouspolitiikassa. Yksi tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että Kiinan tulisi lisätä progressiivisten verojen ja tulonsiirtojen käyttöä.Toiseksi tärkein toimenpide olisi lisätä rahoitusta koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Kolmasosa Kiinan köyhyydessä elävistä kotitalouksista jää tämänhetkisten ohjelmien ulkopuolelle.”Tarvittaisiin lisää panostusta sosiaalisiin ohjelmiin jotka suunnataan haavoittuvaisimmassa asemassa oleville kotitalouksille”, IMF:n tutkijat esittävät.Sosiaalipolitiikka auttaisi nostamaan perheiden tulotasoa ja tukisi siten kotimaista kysyntää.IMF:n epävirallinen kantaIMF:n tutkijoiden löydökset eivät periaatteessa edusta järjestön virallista kantaa. Valuuttarahaston pääjohtaja Christine Lagarde vaati kuitenkin Kiinassa maaliskuussa 2012 pitämässään puheessaan tuloerojen kaventamista.Myös muut IMF:n viime vuosina julkaistut tutkimukset ovat alleviivanneet tuloerojen pienentämisen merkitystä kestävälle talouskasvulle.Raportissa ehdotetaan myös joukko muita toimenpiteitä, kuten palkan sivukulujen vähentämistä, kilpailun lisäämistä palvelualoilla sekä pankkialan säätelyn höllentämistä. Näitä IMF:n suosituksiin osin vuosikymmeniä kuuluneita vaatimuksia perustellaan raportissa vähänlaisesti.IMF: Two Sides of the Same Coin? Rebalancing and Inclusive Growth in China