Peru on onnistunut vähentämään työtä tekevien köyhien määrää 23 prosentilla vuodesta 1991. Kuvassa cuzcolaisia työmiehiä. Kuva: Peru on onnistunut vähentämään työtä tekevien köyhien määrää 23 prosentilla vuodesta 1991. Kuvassa cuzcolaisia työmiehiä.

ILO: Säällisiin työpaikkoihin panostus lisää talouskasvua

Vienti, kaupan avaaminen tai investoinnit eivät yksin edistä kehitystä. Tueksi tarvitaan sosiaaliturvaa, kunnollisia työoloja ja virallisen työvoiman vahvistamista, todetaan Kansainvälisen työjärjestön raportissa. Hyviä esimerkkejä ovat Senegal, Peru ja Vietnam.

Teksti: Sanna Jäppinen

Seuraavan vuosikymmenen aikana kehitysmaiden on luotava noin 40 miljoonaa uutta työpaikkaa – joka vuosi – sillä työikäisten ihmisten määrä kasvaa kovaa vauhtia.”Tällä hetkellä sekä nuorten että aikuisten työttömyys on monien kehitysmaiden ja nousevien talouksien suurin taloudellinen ongelma”, arvioi Kansainvälisen työjärjestön ILOn tutkimusosaston johtaja Raymond Torres.”Siksi säällinen työ on nostettava yhdeksi tavoitteeksi vuoden 2015 jälkeiseen kehitysohjelmaan.”ILOn tuoreessa ”World of Work 2014: Developing with Jobs” -raportissa on analysoitu 140 kehitysmaan ja nousevan talouden työmarkkinoita.Ensi kerran on näyttöä siitä, että säällisiin työpaikkoihin panostaminen ja samaan aikaan kehnoissa oloissa työskentelevien määrän vähentäminen on yhteydessä talouskasvuun. Maat, jotka sijoittivat 2000-luvun alusta lähtien kunnollisten työpaikkojen luomiseen, kasvattivat vuodesta 2007 lähtien talouttaan joka vuosi lähes prosenttiyksikköä nopeammin kuin muut kehitysmaat.Raportin mukaan köyhyyttä vähentävässä talouskasvussa yhdistyvät riittävä sosiaalinen turvaverkko, maatalouden tuottavuuden parantaminen sekä öljystä ja muista luonnonvaroista saatavien tuottojen sijoittaminen maan kokonaistaloutta palvelemaan.Työläiset virallisen talouden piiriin”Kehitystä ei tapahdu automaattisesti viennin kasvaessa, kauppaa avaamalla tai haalimalla suoria ulkomaisia investointeja”, toteaa ILOn pääjohtaja Guy Ryder järjestön tiedotteessa.”Kunnollisten työpaikkojen luominen nostaa ihmisten elintasoa, lisää kotimaista kulutusta ja on kaiken kaikkiaan talouden moottori.”Säällisten työpaikkojen luominen vaatii puolestaan sosiaaliturvan kohentamista, asiallisten työolojen takaamista sekä politiikkaa, jonka avulla työntekijät pyritään samaan osaksi virallista taloutta, siis esimerkiksi työsopimusten piiriin.Raportin mukaan hyviä malleja säällisten työpaikkojen lisäämisen ja talouskasvun yhteydestä löytyy esimerkiksi Senegalista, Perusta ja Vietnamista.Senegalissa on onnistuttu lisäämään virallisen talouden piiriin kuuluvien palkkatyöläisten määrää 12 prosentista 26:een vuosina 1991-2013. Samaan aikaan työtä tekevien köyhien osuus on tippunut 34 prosenttiyksikköä ja maan tuottavuus on lisääntynyt keskimäärin 0,5 prosentilla vuodessa.Perussa virallisen talouden piiriin kuuluu jo 49 prosenttia työntekijöistä, ja vertailuajanjaksona tuottavuus on kasvanut 1,8 prosentin vuosivauhtia. Vietnamissa on puolestaan onnistuttu vähentämään työtä tekevien köyhien määrää tuntuvasti: vuonna 2013 määrä oli enää kolmannes vuoden 1991 tasosta.Siirtolaisuus globaalin etelän maiden välillä kasvaaVuoteen 2019 mennessä ILO arvioi 90 prosenttia maailman työpaikoista syntyvän kehitysmaihin ja nouseviin talouksiin.Ilmiön seurauksena siirtolaisten kohdemaiden – ja jopa koko siirtolaisvirran suunnan – arvioidaan muuttuvan.”Jo nyt globaalin etelän maiden välinen siirtolaisuus on kasvamassa. Myös kehittyneistä valtioista, erityisesti Euroopan kriisimaista, lähdetään nyt mahdollisuuksien perässä kehitysmaihin”, toteaa raportin päätekijä ja ILOn tutkimusosaston apulaisjohtaja Moazam Mahmood.Hänen mukaansa on myös nähtävissä kaksi vastakkaista globaalia trendiä: samaan aikaan kun monet kehitysmaat varsinkin Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa yrittävät lisätä säällisten työpaikkojen ja sosiaaliturvan määrää, liikutaan useissa Euroopan maissa juuri vastakkaiseen suuntaan.ILO: World of Work Report 2014