Vietnam on yksi maista Kuva: Vietnam on yksi maista

ILO: Kehitysmaissa hyvä työllisyystilanne on kaventanut tuloeroja

Yhä useampi ihminen kiipeää työllisyyden parantuessa keskiluokkaan nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa. Nyt tarvitaan tilanteen vakauttamista esimerkiksi minimipalkkojen ja sosiaaliturvan avulla, arvioidaan ILOn raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Kansainvälisen työjärjestön ILOn ”World of Work 2013″ -raportissa tarkastellaan globaalia työllisyystilannetta viisi vuotta finanssikriisin jälkeen. Teollisuusmaissa toipuminen on ollut selkeästi heikompaa kuin kehitysmaissa ja nousevissa talouksissa, joissa on osin – erityisesti Kaakkois-Aasiassa – päästy jopa parempaan työllisyystilanteeseen kuin ennen finanssikriisiä.Teollisuusmaita leimaa lisääntynyt pitkäaikaistyöttämyys ja ihmisten jääminen työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kehitysmaissa ongelmana on työpaikkojen sijoittuminen epäviralliselle sektorille.Kokonaisuudessaan maailman työllisyystilanne on menossa heikompaan suuntaan, sillä tällä hetkellä työttömiä arvioidaan olevan 200 miljoonaa ja vuonna 2015 lähes 208 miljoonaa.”Investoinneilla ja työllisyydellä on selkeä yhteys. Investointien lisääntyessä yrityksillä on mahdollisuus tarttua uusiin haasteisiin, laajentua ja palkata lisää työtekijöitä”, toteaa  ILOn tutkimuslaitoksen johtaja Raymond Torres.Vuonna 2000 nousevien talouksien osuus globaaleista investoinneista oli 27 prosenttia, vuonna 2012 jo 47 prosenttia. Samaan aikaan teollisuusmaiden investointien osuus on laskenut yli 60 prosentista hieman yli 30:een.Keskiluokkaa enemmän kasvaa ”kelluvien ryhmä”Työllisyyden ja talouskasvun myötä keskiluokan määrä on noussut huomattavasti paitsi nousevissa talouksissa myös useissa kehitysmaissa. Vuonna 1999 keskiluokkaan katsottiin näissä maissa kuuluvan 263 miljoonaa ihmistä, ja vuonna 2010 määrä oli lähes 700 miljoonaa.Suurinta kasvu on ollut Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, mutta viime vuosina keskiluokka on alkanut kasvaa myös monissa Afrikan maissa.Niin sanottu ”kelluvien ryhmä” – juuri ja juuri köyhyysrajan ylittäneiden ihmisten joukko – on kuitenkin kasvanut huomattavasti enemmän. Tähän ryhmään kuului vuonna 2010 yli 1 900 miljoonaa ihmistä. Heidän kohdallaan pienetkin vaihtelut tulotasossa saattavat tietää putoamista takaisin köyhyysloukkuun.”Kehitysmaissa suurin haaste onkin vakauttaa viime vuosina saavutettu yhteiskunnallinen edistys köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä”, Raymond Torres arvioi.ILOn raportin mukaan esimerkiksi Brasiliassa, Costa Ricassa, Indonesiassa, Intiassa, Turkissa ja Vietnamissa on saavutettu hyviä tuloksia tuottavien investointien, minimipalkkojen ja sosiaaliturvan  parantamisen avulla. Raportissa muistutetaan, että esimerkiksi minimipalkkojen tason määrittelyssä vaaditaan usein tarkkaa suunnittelua, jotta ne oikeasti loisivat lisää työpaikkoja viralliselle sektorille. Liian alhaisiksi määriteltynä minimipalkka menettää merkityksensä ja liian korkeaksi vedettynä yritykset kieltäytyvät sitoutumasta niihin.ILO: World of Work Report 2013