Ilmastolinjaus ja periaatejulistus puhuttivat Kepan kevätkokouksessa

Kepan kevätkokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin tulevasta ilmastolinjauksesta ja periaatejulistuksesta.

Teksti: Sanna Autere

SANNA AUTERE

Kepan kevätkokouksessa keskusteltiin muun muassa uudesta ilmastolinjauksesta ja periaatejulistuksesta. Kuvassa Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen (vas.) ja puheenjohtajana toiminut Ari Parkkola Nakurun lapset ry:stä.
Hämeenlinnassa 24.4. järjestetty Kepan kevätkokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Lisäksi kokouksessa esiteltiin ja keskusteltiin työn alla olevasta ilmastolinjauksesta ja uuden periaatejulistuksen sisällöstä.
Keskustelussa Kepan periaatejulistuksesta korostui etenkin Kepan rooli kehitysmaaliikkeen kokoavana voimana ja edunvalvojana. Jäsenet pitävät Kepan roolia järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön esiin nostamisessa ja  järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa keskeisenä.
”Jos Kepaa ei olisi, se pitäisi keksiä uudelleen”, Kepan toiminnanjohtaja kokosi yhteen keskustelun antia.
Kepan nykyinen periaatejulistus on vuodelta 1997. Se linjaa Kepan toiminta-ajatuksen, perustehtävät ja arvot. Jäsenjärjestöjä ja sidosryhmiä kuullaan ensi syksyn ja kevään aikana, ja uusi periaatejulistus on tarkoitus hyväksyä kevätkokouksessa vuonna 2011.
Rikkailla päävastuu päästöleikkauksista
Kepan ilmastolinjauksen lähtökohtana on ilmasto-oikeudenmukaisuus: rikkailla mailla on päävastuu päästöleikkauksista ja ilmastotoimien rahoittamisesta, koska ne ovat hyödyntäneet yhteistä ilmakehää enemmän kuin oman osansa.
”Kepan työn keskiössä ovat ilmastonmuutoksen sosiaaliset ja poliittiset ulottuvuudet”, kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo totesi tähdentäen, ettei Kepasta olla tekemässä ympäristöjärjestöä.
Kepan ilmastolinjaus on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa. Sitä ennen Helsingissä järjestetään vielä keskustelutilaisuus järjestöille.
Kepan kevätkokous pidettiin kolmatta kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kevätkokous hyväksyi Kepan toimintakertomuksen vuodelta 2009 ja antoi hallitukselle vastuuvapauden. Hyväksytyssä tilinpäätöksessä varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Parkkola Nakurun lapset ry:stä.
Kokousta edeltäneenä perjantai-iltapäivänä Kepa järjesti  paneelikeskustelun, jossa hämeenlinnalaiset poliitikot ja ulkoministeriön edustaja keskustelivat kehitysyhteistyöstä: mitä sillä on saatu aikaan ja miten sitä tulisi kehittää.

Lisää tietoa aiheesta

Kepan kehityspoliittinen ilmastolinjaus 2010 (pdf)

Kepan vuosikertomus (pdf)

Kepa.fi 27.4.2010: Paneeli: Kankkulan kaivo vai köyhyyden vähentäjä?