Chiapasissa Etelä-Meksikossa asuva nainen käyttää polttopuuta ruuanvalmistuksessa Kuva: Chiapasissa Etelä-Meksikossa asuva nainen käyttää polttopuuta ruuanvalmistuksessa

Ilmastolain toteutus laahaa Meksikossa

Meksikossa hyväksyttiin laajaa kiitosta saanut ilmastolaki syksyllä 2012. Sen toteutus etenee kuitenkin hitaasti.

Teksti: Emilio Godoy Kuva: Mauricio Ramos

IPS — Meksiko kärsii ilmaston lämpenemisestä monin tavoin, kuten yhä tiheämmin ja tuhoisampina iskevistä myrskyistä, kuivuuskausista, merenpinnan noususta ja hupenevasta luonnon monimuotoisuudesta.Meksiko hyväksyi ilmastolain ensimmäisten valtioiden joukossa maailmassa syksyllä 2012. Esimerkiksi Suomessa lain valmistelu on yhä kesken.Lain tavoitteeksi asetettiin Meksikon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 30 prosenttia lähtötasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2050 päästöjen on määrä olla puolet vuoden 2000 tasosta.Maan hiilidioksidipäästöt ovat 748 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä on Brasilian jälkeen suurin määrä Latinalaisessa Amerikassa.Strategia on, rahaa eiViime kesänä Meksikon hallitus julkisti 40 vuotta kattavan kansallisen ilmastostrategian. Sen toteutuksesta vastaava komissio yhdistää 13 ministeriön väkeä, ja taustatukena on tutkijoilla vahvistettu neuvosto.Meksiko on myös perustanut lain edellyttämän Ilmastonmuutosrahaston, joka sai 56 000 euron määrärahan hallintokuluihin. Hankkeisiin ei kuitenkaan ole osoitettu senttiäkään.Meksikon 32 osavaltiosta vasta 14 on tehnyt omat ilmastosuunnitelmansa ja päästönsä on mitannut 11.”Hallitus ei ole onnistunut kokoamaan kaikkia politiikan toimijoita päästöjen vähentämisen taakse”, moittii Meksikon Greenpeacen viestintäjohtaja Raúl Estrada.Vähemmän vai enemmän öljyäIlmastolaki kehottaa suosimaan kaasua öljyn sijasta, valjastamaan jätteet energiantuotantoon ja kannustamaan luonnontaloudellisesti kestävää yritystoimintaa.Hiilidioksidipäästöjä on alettu verottaa noin kahdella eurolla tonnilta kaivosteollisuudessa, fossiilisten polttoaineiden käytössä sekä teräs- ja sementtiteollisuudessa. Vähemmän saastuttavana pidetty maakaasu on verosta vapaa.Lain hyödyt saattavat kuitenkin kaatua siihen, että Meksiko avasi joulukuussa öljyteollisuutensa ulkomaisille sijoittajille, joiden toivotaan lisäävän öljyn ja liuskekaasun tuotantoa, arvioi Carlos Tornel Meksikon ympäristöoikeuden keskuksesta.Sähköntuotannon ja -jakelun avaamista kilpailulle hän pitää hyvänä, jos valtio turvaa uusiutuvien energianlähteiden kilpailukyvyn.Meksikon tavoitteena on tuottaa 35 prosenttia sähköstä muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla vuonna 2024. Ydin- ja vesivoima kattavat nyt 17 prosenttia sähköntuotannosta.* * *Sukupuolten tasa-arvo unohtuiMeksikon pääkaupungin eteläpuolella sijaitsevat kylät ovat sitoutuneet suojelemaan lähes puolet 7 600 hehtaarin metsämaistaan.Vastapalvelukseksi osavaltio antaa niille taimia ja siemeniä, kasvihuoneita ja muita tarvikkeita. Lisäksi valtion metsäkomissio maksaa yhteisöille metsien hoidosta vajaat 90 euroa hehtaarilta.Hyödyt eivät kuitenkaan jakaudu tasan, valittavat yhteisöjen naiset, joita on viidennes metsänomistajista. ”Naisille on tarjolla hyvin rajoitetusti työtehtäviä, eikä heillä ole sananvaltaa tuoton jaossa tai päätöksenteossa”, valittaa kolmen lapsen äiti Alma Reyes, 42.”Naiset nähdään yhä haavoittuvana ryhmänä, eikä hankkeissa oteta huomioon syvään juurtuneen sukupuolten eriarvoisuuden vaikutusta”, vahvistaa Meksikon Redd+ -allianssin neuvonantaja Leticia Gutiérrez.