Huippututkijat suosittelevat Suomeen vahvaa ilmastolakia

Ilmastopaneelin mukaan puitelakina toteutettava ilmastolaki korjaisi nykyisen viranomaistoiminnan heikkouksia ja toisi ilmastopolitiikkaan hallituskaudet ylittävää pitkäjänteisyyttä.

Teksti: Esa Salminen

Suomalaisten tutkijoiden muodostaman ilmastopaneelin eilen julkaiseman selvityksen mukaan Suomeen olisi saatava vahva ilmastolaki, sillä se toisi ilmastopolitiikkaan ennustettavuutta yli hallituskausien ja yhtenäistäisi hajanaista lainsäädäntöä.Ilmastopaneeli löysi ”merkittäviä puutteita ja heikkouksia” ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen ohjaavan viranomaistoiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa Suomessa.”Kansallisessa ilmastopolitiikassa ilmenee viranomaistoimien katvealueita, jotka olisi mahdollista paikata valtioneuvoston koordinoimalla ilmastolailla”, selvityksessä todetaan.Ilmastopaneelin mukaan ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen sopeutumiselle olisi asetettava laissa sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet. Lain tulisi kattaa sekä kasvihuonekaasujen päästöt että hiilinielut ja sen tulisi edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Ilmastolain olisi paneelin mukaan katettava myös ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutuksiin sopeutuminen.Lisäisi kansan osallistumista ja eduskunnan valtaaIlmastopaneeli suosittelee ilmastolain valmistelemista puitelaiksi.”Puitelakina ilmastolaki koordinoisi ilmastolainsäädäntöä tehokkaimmin”, selvitystyötä johtanut Lapin yliopiston professori Kai T. Kokko sanoo ilmastopaneelin tiedotteessa.”Viranomaisilla olisi kokonaiskuva ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen sektoreista ja toimista. Erityislakien linkittäminen ja vastuullisten viranomaisten nimeäminen puitelakiin antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet kokonaisvaltaisemman ja vaikuttavamman ilmastopolitiikan tekemiseen.”Ilmastopaneelin mukaan ilmastolaki osallistumismahdollisuuksineen tekisi ilmastopolitiikasta suomalaisille huomattavasti läpinäkyvämpää ja lisäisi eduskunnan roolia ilmastopolitiikan valvonnassa.Ympäristöministeriö asetti ilmastopaneelin joulukuussa 2011 edistämään tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.Paneelissa on mukana kaksitoista ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Ilmastopaneelin puheenjohtaja on professori Markku Kulmala, joka johtaa ilmakehätieteiden osastoa Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella.Tiedote: Ilmastopaneeli suosittelee Suomeen vahvaa ilmastolakiaArviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta (pdf)