Hallitus otti budjettiriihessä tärkeitä askelia kansainvälisen ilmastorahoituksen kehittämiseksi

Budjettiriihestä kantautui useita myönteisiä uutisia. Hallitus sitoutui kehittämään kansainvälistä ilmastorahoitusta ja teki hyviä päätöksiä vero-oikeudenmukaisuuden kasvattamiseksi.

Kuva: amriphoto/iStock

Hallitus kehittää kansainvälistä ilmastorahoitusta

Hallitus linjasi, että ilmastorahoitus on tärkeä osa Suomen ilmastopolitiikkaa. Hallitus laatii tämän vuoden loppuun mennessä suunnitelman kansainvälisestä ilmastorahoituksesta. Suunnitelmassa linjataan rahoituksen määrä ja se, miten summa kanavoidaan. Lisäksi hallitus linjasi, että ilmastorahoitusta tarkastellaan vuosittain eduskunnalle esiteltävän ilmastovuosikertomuksen yhteydessä.

”Näiden toimien kautta voidaan odottaa, että ilmastorahoituksen ohjaus tulee selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi. Myös rahoituksen tuloksista saadaan parempaa tietoa päätöksenteon tueksi”, sanoo Fingon ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg.

Kansainvälisellä ilmastorahoituksella tuetaan kehittyvien maiden ilmastotoimia.

Vero-oikeudenmukaisuuden osalta hyviä päätöksiä

Budjettiriihessä tehtiin hyviä päätöksiä veropohjan tiivistämiseksi. Hallitus osoitti poliittista tahtoa edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta veropäätöksillään. Korkovähennysrajoitukset korjaavat yritysten voitonsiirtoja ja lisäksi kaivosvero sekä arvonnousuvero otetaan käyttöön.

“Odotamme hallitukselta vielä ohjelmansa mukaista väliyhteisölain arviointia. Väliyhteisölailla puututaan pöytälaatikkoyhtiöillä tehtävään verovälttelyyn ja torjutaan valtioiden välistä haitallista verokilpailua. Arvioinnilla selvitettäisiin lain uudistamisen tarve aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta”, kertoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.  

Lue lisää asiantuntijamme Outi Hakkaraisen blogikirjoituksesta.

Kehitysyhteistyön rahoitus lähellä nykyistä

Suomen kehitysyhteistyörahoitus on ensi vuonna hyvin lähellä nykyistä, arviolta 0,49 prosenttia bruttokansantulosta. Nousua kohti hallituksen sitoumusta 0,7 prosentin tasosta ei siis valitettavasti kuitenkaan nähdä.

Korjattu 10.9. klo 14.30: Tarkennettu kehitysyhteistyön rahoitusta koskevaa osiota.