Pekka Haavisto kuvattuna ministeritaipaleensa ensi päivinä lokakuussa 2013 Kepan kehityspoliittisessa päivässä. Kuva: Pekka Haavisto kuvattuna ministeritaipaleensa ensi päivinä lokakuussa 2013 Kepan kehityspoliittisessa päivässä.

Haavisto: Kehitysyhteistyö muuttuu tasavertaisemmaksi

Kehitysministerin mielestä kehitysyhteistyössä on kysyntää uudenlaisille kumppanuuksille. Kehitysrahoituksella on kuitenkin edessä ankeat ajat.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka Kuva: Matti Koivisto / Kepa

Kehitysministeri Pekka Haavisto näkee, että kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kumppanuudet muuttuvat yhä enemmän tasavertaiseksi yhteistyöksi, kun globaalin etelän kansalaisjärjestöt vahvistuvat.”Yksi havaintoni on, että omistajuus on tulevaisuudessa vahvasti paikallisella tasolla, ja toimijat hakevat kansainvälisiä liittolaisia”, ulkoministeriön järjestämässä kansalaisjärjestöseminaarissa torstaina 20. maaliskuuta puhunut Haavisto totesi.Haavisto toi esiin myös uusien kumppanuuksien ja yhteistyömuotojen tarpeen – ja mahdollisuudet – kehitysyhteistyölle.Viime aikoina ministeriössä on keskusteltu esimerkiksi kuntasektorin roolista. Taannoisen Vaasan matkan inspiroimana Haavisto jakoi esimerkin, jossa energiaosaamiseen vahvasti sijoittanut Vaasan seutukunta voisi lähteä kehittämään jonkin kehitysmaan seutukunnan energiantuotantoa.”Myös yrityksillä on kiinnostusta, ja meidän pitäisi katsoa, mitä uutta tämä voisi tuoda kehitysyhteistyöhön”, Haavisto totesi.Rahoituksen haasteet kasvavatUusien kumppanuuksien etsimisessä on taustalla ajatus pitkäjänteisten ja merkittävämpien tulosten aikaansaamisesta – ja toisaalta kehitysyhteistyön rahoittamisesta.”Kehitysyhteistyön rahoitus on aikamoisessa kriisissä, ja vuodesta 2015 eteenpäin taistelu määrärahojen säilyttämiseksi on entistä tärkeämpää. Olen varma, että olette kaikki mukana tässä taistelussa”, Haavisto totesi järjestöväelle.Puheenvuorossaan Haavisto viittasi usein myös Post 2015 -prosessiin eli YK:n uuden kehitysohjelman luomiseen seuraavaksi 15-20 vuodeksi. Hän toi esiin sen, että Suomen kannalta keskeisiä teemoja ovat konfliktien ja väkivallan ehkäisy, hauraat valtiot, naisten ja tyttöjen oikeudet, eriarvoisuuden vähentäminen ja maapallon rajat huomioiva kehitys.Ihmisoikeudet säilyvät kehitysyhteistyön perustana ja lisää painoa laitetaan demokratian edistämiseen, Haavisto totesi. Ulkoministeriöltä on ilmestynyt hiljattain demokratiatukilinjaus, jossa tarkastellaan laajan demokratian tukemista Suomen ulkopolitiikassa.Koulutus esiinHaavisto halusi erityisesti nostaa esiin koulutuksen.”Eliitti, joka uudistaa itsensä lähettämällä lapsensa ulkomaille kouluun, on edelleen valitettavaa todellisuutta monessa kehitysmaassa. Arabikevään yhteydessä nähty turhautuneiden nuorten miesten viha ja radikalisoituminen on myös yhteydessä koulutukseen.”Koulutusta tulisi ministerin mielestä tarkastella kokonaisuutena, jossa eri koulupolut otetaan huomioon, ja myös ammattikoulutus on keskeisellä sijalla. Haavisto nosti esiin myös koulutuksen laadun tärkeyden.Korruptionappi käyttöönJärjestöseminaarin pääteemana oli avoimuus, ja Haavisto keskittyi varsin paljon korruptiokysymyksiin ja väärinkäytösten ehkäisemiseen.”Meillä on otettu etukeno väärinkäytösasioista, ja olemme päättäneet, että kaikki tapaukset julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla”, Haavisto kertoi.Ulkoministeriö on luomassa myös ”korruptionapin” nimellä kulkevaa verkkolomaketta, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä kehitysyhteistyössä.