Globaalin kansalaisyhteiskunnan vaatimuksia vuosituhattavoitteiden jälkeiselle ajalle

Vaikka vuosituhattavoitteiden täyttymisen takaraja lähestyy, ei globaalin eriarvoisuuden kasvu ole pysähtynyt. Kansalaisyhteiskunnat 39 maasta jakavat Beyond 2015 -verkoston teettämän raportin mukaan yhteisen näkemyksen siitä, että nykyinen maailman tila on kriisissä.

Jo valmiiksi köyhyydessä elävät ihmiset ovat marginalisoituneet entisestään ilmastonmuutoksen ja heittelehtivien ruoan hintojen vuoksi. Jopa siellä, missä talouskasvu on ollut nopeaa, ovat monet väestönosat jääneet kehityksen ulkopuolelle.

Raportissa kansalaisyhteiskunnat eri puolilla maailmaa peräänkuuluttavat vuoden 2015 jälkeistä aikaa, jossa kiinnitetään enemmän huomiota globaaliin tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, ekologiseen kestävyyteen, ihmisoikeuksiin, kaikkien väestönosien demokraattiseen osallistamiseen sekä köyhyyden ja nälän vähentämiseen.

Nykyiset vuosituhattavoitteet jakoivat näkemyksiä eri kansalaisjärjestöjen kesken. Ne on nähty sekä hyvässä että pahassa rajaavan luonteensa vuoksi; jotkut ovat pitäneet tavoitteiden tarkkaa määrittelyä hyödyllisenä, toisaalla ne on taas nähty huonosti kansallisiin realiteetteihin istuvana. Tavoitteen asettaminen siten, että pyritään puolittamaan köyhyydessä elävien määrä tiettyyn määräaikaan mennessä, sulki jo alusta alkaen osan ihmisistä kehityksen ulkopuolelle. Samaa virhettä ei voida tehdä vuoden 2015 jälkeen, vaan tarvitaan kattavampia universaaleja arvoja, jotka keskittyvät enemmän ihmisten kuin talouksien hyvinvointiin. Vaikka köyhyyden määrittelyyn liittyy myös taloudellinen ulottuvuus, on sen rajan asettaminen 1,25 dollarin päivittäiseen tuloon riittämätön. Sen sijaan tulisi tunnistaa laajemmin kaikkien ihmisten oikeus elää vapaana köyhyydestä ja lopettaa hauraille väestönosille haitallisten politiikoiden harjoittaminen, kuten maataloustukiaisten myöntäminen kehitysmaiden tuottajien kustannuksella.

Raportti on tulos syyskuussa 2012 alkaneesta vuosituhattavoitteiden jälkeistä aikaa koskevasta keskustelusta, jota käytiin 39 maassa kansalaisjärjestöjen kesken. Raportin julkaisivat yhteistyössä Beyond 2015, Global Call to Action Against Poverty (GCAP) sekä International Forum of National NGO Platforms (IFP).

Lue lisää:

Beyond 2015: Civil Society Demands for the Post 2015 Agenda