Germanwatch: EU:n on palattava ilmastotoimien suunnannäyttäjäksi

Tuoreessa raportissa kumotaan väitteet siitä, että EU:n politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi olisi haitallisia kilpailukyvyn kannalta.

Teksti: Sanna Jäppinen

EU-maissa on viime aikoina noussut varsinkin isojen teollisuutta lobbaavien järjestöjen taholta kriittisiä ääniä, jotka vaativat EU:ta luopumaan globaalin ilmastopolitiikan johtajuudesta.Perusteena on se, että muut isot maat eivät ole seuranneet Euroopan esimerkkiä ilmastotoimissa, esimerkiksi energiatehokkaassa tuotannossa, ja siksi EU:n kilpailukyky erityisesti teollisuussektorilla on heikentynyt.Saksalainen Germanwatch-järjestö pyrkii tuoreessa raportissaan ”The End of EU Climate Leadership” osoittamaan, että sekä viesti EU:n ilmastojohtajuudesta että siitä vedetty johtopäätös ovat harhaanjohtavia.Muut kirivät ohiGermanwatchin mukaan on totta, että aiemmin EU:lla oli tärkeä rooli ilmastopolitiikan suunnannäyttäjänä, ja se rohkaisi esimerkillään monia muita valtioita – sekä teollisuus- että kehitysmaita – kunnianhimoisiin ilmastotoimiin.  Mallia on otettu muun muassa päästökauppajärjestelmästä sekä Saksan uusiutuvia energianmuotoja koskevasta lainsäädännöstä.Tämän hetken todellisuutta on kuitenkin se, että Euroopan unioni ei suinkaan enää ole ilmastopolitiikan ykkönen, sillä monet maat ovat ottaneet kiinni ja jopa ohittaneet EU:n sekä kotimaisen ilmastolainsäädännön että kansainvälisten toimien suhteen.Raportissa viitataan tämän vuoden tammikuussa julkaistuun GLOBEn ”Climate Legislation Study” -tutkimukseen, jossa tarkasteltiin 33 maan ilmastolainsäädäntöä vuonna 2012.  Koko unionin plussaksi luettiin energiatehokkuusdirektiivin aikaansaaminen, mutta jäsenmaiden toimissa ei tapahtunut edistystä, vaan pikemmin tahti hidastui, Germanwatchin raportissa arvioidaan.Mukana vertailussa oli viisi EU-maata – Britannia, Italia, Puola, Ranska ja Saksa – ja ne jäivät ilmastolainsäädännön suhteen jälkeen muun muassa Australialle, Japanille ja Yhdysvalloille sekä nouseville talouksille Brasilialle, Meksikolle, Kiinalle ja Intialle.Takaisin johtajan rooliinVetäytymisen sijaan EU:n olisi nyt Germanwatchin mukaan syytä pyrkiä takaisin ilmastojohtajan rooliin ja luoda ymmärrettävä strategia hiilidioksidipäästöjen määrään vähentämiseksi ja samalla euroalueen elvyttämiseksi kestävällä tavalla.Strategiassa on yhdistettävä elementit, joilla suojellaan niitä teollisuudenaloja, jotka oikeasti merkittävästi kärsivät tiukemmasta ilmastosääntelystä sekä jäsenvaltioiden takaamat suunnitelmat tarvittavista investoinneista ja innovaatioista. Erityishuomiota kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta vaativat teollisuudenalat on määriteltävä tiukkojen faktojen perusteella, eikä koko sektoria pidä tarkastella saman sapluunan läpi, raportissa muistutetaan.Lisäksi puhtaan teknologian kehittäminen nyt parantaa EU:n kilpailumahdollisuuksia tulevaisuudessa, ja riippuvuuden väheneminen fossiilista polttoaineista ja energiakustannusten madaltuminen nostavat EU:n energiaturvaa, Germanwatch arvioi.Kansainvälisistä ilmastotoimista neuvotellaan parhaillaan Varsovassa pidettävässä YK:n COP19-ilmastosopimuskokouksessa 22. marraskuuta asti.Germanwatch: The End of EU Climate LeadershipGlobe: Climate Legislation StudyKepa.fi: COP19-kokoussivu