Gallup: Työperäiset maahanmuuttajat ovat tervetulleita

Vain joka kymmenes suomalaisista haluaisi tehdä työperäisestä maahanmuutosta nykyistä vaikeampaa, selviää Homma ry:n teettämästä mielipidekyselystä. Sen sijaan turvapaikanhakijoiden ja heidän perheenjäseniensä maahantuloa vaikeuttaisi lähes puolet suomalaisista.

Teksti: Lauri Haapanen

Suomen maahanmuuttopolitiikka on liian löyhää, ajattelee kolme viidestä kansalaisesta. Peräti 91 prosenttia on myös sitä mieltä, että rikoksista tuomittuja ulkomaalaisia pitäisi voida karkottaa Suomesta nykyistä helpommin.
Tulokset selviävät Homma ry:n Taloustutkimuksella teettämästä mielipidekyselystä. Helsingin Sanomat esitteli 31.3. tutkimuksen päätuloksia yhdistyksen luvalla.
Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa, mitä mieltä vastaaja on turvapaikan hakijoiden ja heidän perheenjäsentensä tulemisesta Suomeen sekä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. 44-46 prosenttia vastanneista valitsi kolmiportaiselta asteikolta vaihtoehdon ”Pitäisi olla nykyistä vaikeampaa”. Vastaavasti 42-46 prosenttia oli sitä mieltä, että ”Nykykäytäntöön ei tarvita muutoksia”. Loput valitsivat vaihtoehdon ”Pitäisi olla nykyistä helpompaa”.
Sen sijaan työpaikan perässä Suomeen muuttamisen kohdalla 88 prosenttia vastasi, että nykykäytäntö on hyvä tai sitä pitäisi edelleen helpottaa. Vain 13 prosenttia vaati työperäisen maahanmuuton vaikeuttamista.
Perussuomalaiset suhtautuivat tiukimmin
Kysymykseen siitä, pitäisikö turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sopeutua nykyistä paremmin suomalaisiin tapoihin, 49 prosenttia vastasi ”täysin samaa mieltä” ja 37 ”jokseenkin samaa mieltä”. 10 prosenttia ei ottanut kantaa suuntaan tai toiseen ja 4 prosenttia oli joko ”jokseenkin” tai ”täysin eri mieltä”.
Poliittisista puolueista perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tiukimmin: 97 prosenttia piti sitä liian löyhänä.
Näin ajatteli myös kaksi kolmasosaa kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja keskustan kannattajista.
Yleisesti liberaaleinta linjaa tutkimuksessa edustivat vihreiden ja Rkp:n kannattajat.
Tutkimuksen mukaan vastaajien enemmistö eli 62 prosenttia kuitenkin sanoi, että puolueiden ja ehdokkaiden linjaukset maahanmuuttopolitiikasta vaikuttavat vain vähän siihen, ketä ehdokasta he äänestävät eduskuntavaaleissa.
Homma ry pitää yllä Hommaforum-nimistä verkkoyhteisöä, joka kerää yhteen maahanmuuttopolitiikan kriitikoita.

Lisää tietoa aiheesta:

Jussi Halla-ahon (perus/sit) laaja analyysi tuloksista hänen verkkosivuiltaan: Homma ry:n tutkimus maahanmuuttoasenteista.