G20-kokous alkoi – järjestöt toivovat edistysaskelia

Kansalaisjärjestöt vetoavat maailman talousmahteihin uudistusten kuten rahoitusmarkkinaveron puolesta. Brittijärjestö Oxfam peräänkuuluttaa myös veroparatiisien sulkemista.

Teksti: Esa Salminen

Maailman talousmahdit kokoontuvat 11.-12. marraskuuta Souliin, ja kansalaisjärjestöjen odotukset (tai vaatimukset) ovat korkealla. Aiemmin tällä viikolla järjestöt mobilisoivat maailmanlaajuisen vetoomuksen sen puolesta, että kokouksessa saataisiin aikaan konkreettisia edistysaskelia rahoitusmarkkinaveron puolesta.
Brittijärjestö Oxfam julkaisi kokouksen alla myös oman raporttinsa, jossa toivotaan rivakampaa puuttumista muun muassa veronkiertoon ja veroparatiisien suitsimiseen.
”G20:lla on edessä iso valinta”, Oxfamin tiedotteessa sanotaan. ”Se voi joko perääntyä huolehtimaan kapeista omista eduistaan, tai se voi osoittaa kykenevänsä aitoon maailmanlaajuiseen johtajuuteen maailmassa, jossa talous- ruoka ja ilmastokriisit vaikuttavat toisiinsa.”
Lontoon-kokouksessa vuonna 2009 maailman johtajat vakuuttelivat yhteen ääneen puuttuvansa veronkiertoon, joka haittaa erityisesti kehitysmaita.
”Ikävä kyllä tiedonvaihtosopimukset ovat osoittautuneet heikoiksi”, Oxfamin raportti toteaa. Järjestö vaatii monen muun kansalaisliikkeen tavoin, että tiedonvaihto olisi monenkeskistä ja automaattista.
”Kaikkien maiden pitäisi pystyä keräämään omat varansa reilulla verotuksella”, Oxfam vetoaa.
Tällä hetkellä G20-ryhmän maissa toimivat yritykset käyttävät veroparatiiseja laittomin keinoin, ja aiheuttavat Oxfamin mukaan 160 miljardin dollarin tappiot kehitysmaille vuosittain. G20 voisi puuttua tähän sopimalla yhdessä säännöistä, joilla monikansallisten yritysten tulisi tehdä kirjanpitonsa maakohtaisesti.
Rikkaat ja keskituloiset harjoittavat protektionismia
Brittiläinen ajatushautomo Global Trade Alert puolestaan julkaisi parahultaisesti G20-kokouksen alla raportin siitä, kuinka talouskriisin jälkimainingeissa talouden protektionismi ei ole laantunut.
Raportissa seurataan erityisesti protektionistisia politiikkoja ja toimia jotka vahingoittavat vähiten kehittyneitä maita. G20-ryhmän viimeisimmän kokouksen – tämän vuoden kesäkuussa – jälkeen tällaisia toimia on analysoitu 141 kappaletta, 101 niistä G20-ryhmän maissa.
”Suurin osa tästä haitasta aiheutuu G20-ryhmän kehitysmaajäsenten toimista”, Global Trade Alert huomauttaa. G20-ryhmään kuuluvat pohjoisten teollisuusmaiden lisäksi muun muassa Kiina, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka.

Kepan uutinen: Järjestöt vetoavat G-20:een rahoitusmarkkinaveron puolesta
Oxfam: The Making of a Seoul Development Consensus
Tensions Contained… For Now: The 8th GTA Report