Asianajajia tapaamisessa.
Laajoissa kansainvälisissä tietovuodoissa on käynyt ilmi Kuva: Laajoissa kansainvälisissä tietovuodoissa on käynyt ilmi

Finnwatchin raportti listaa veropalveluyrityksiä Suomessa – osa avustanut laittomassa veronkierrossa

Finnwatchin tällä viikolla julkaistu raportti kertoo, että Suomessa toimii kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa on suunnitellut tai avustanut verojärjestelyjä, joita on tuomioistuimissa todettu veronkierroksi.

Teksti: Mimosa Hedberg Kuva: IStock

Tuoreimmat tietovuodot kuten Paratiisin paperit ovat valottaneet asianajotoimistojen ja muiden välikäsien osuutta kansainvälisessä veronkierrossa. Erilaiset verokonsultit ovat avustaneet asiakkaitaan jopa rikollisessa verovilpissä esimerkiksi perustamalla pöytälaatikkoyhtiöitä salaisuusvaltioihin.

Nyt myös Suomessa on tutkittu verovälttelyn ”arkkitehteja”, kun Finnwatch julkaisi keskiviikkona raportin, joka syventyy erilaisten verokonsulttien toimintaan muun muassa eläkelaitoksiin tehdyillä tietopyynnöillä ja yrityksille suunnatuilla kyselyillä.

Finnwatchin mukaan iso osa näiden yritysten tarjoamista palveluista on täysin yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä verovelvoitteisiin liittyviä palveluita. Kyselystä paljastui kuitenkin myös veronkiertoa, sillä osa yrityksistä kertoi, että joitain niiden suunnittelemia tai avustamia järjestelyjä oli katsottu Suomen tuomioistuimissa veronkierroksi.

Raporttia varten tietoja kartoitettiin yli 80 yritykseltä. Vain 30 tahoa vastasi kyselyyn.

”Olisimme halunneet tietää, ovatko yritysten suunnittelemat tai avustamat verojärjestelyt törmänneet oikeusistuimiin. Ilmeisesti monet eivät halunneet antaa näitä tietoja julkisuuteen”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo tiedotteessa.

Ongelmaan herätty kansainvälisesti

Verovälttelyn välikädet ja mahdollistajat ovat osa suurempaa ongelmaa.

”Yhteiskunnalle haitallista veroparatiisitaloutta ei olisi ilman verojärjestelyjä suunnittelevia ja toteuttavia asianajajia, konsultteja ja pankkeja”, Vartiala linjaa.

Välikäsien rooliin on alettu hiljalleen heräämään, ja muun muassa OECD sekä EU ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota pankkien, asianajo- ja konsulttitoimistojen sekä muiden veropalveluita tarjoavien yritysten toimiin aggressiivisen verosuunnittelun välikäsinä.

Esimerkiksi Euroopan parlamentti perusti Panaman papereiden jälkeen veronkiertoon ja rahanpesuun pureutuvan PANA-komitean, joka julkaisi viime viikolla tuoreita suosituksia, joista osa ottaa kantaa myös  veronkierron välikäsiin. Se suosittaa muun muassa tiukempia raportointikäytäntöjä verovälttelyn mahdollistajille.

Finnwatchin mielestä yhteiskunnallisesti haitallisiin veropalveluihin tulee puuttua lainsäädäntöä tiukentamalla. Keinoja olisi muun muassa verotusta koskevien oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden lisääminen ja veronkierrossa avustamisen kieltäminen sekä sanktioiminen.