Ketjun toisessa päässä on saattanut olla alle minimipalkkaa vaivastaan saanut teini. Kuva: Ketjun toisessa päässä on saattanut olla alle minimipalkkaa vaivastaan saanut teini.

Finnwatch: Tokmanni teettää lastenhoitotuotteita ja mangosäilykkeitä Thaimaassa heikoissa oloissa

Maitopullojen valmistajat velkaantuvat vain päästäkseen töihin. Mangosäilykkeiden tekijät taas saavat laittoman alhaisia palkkoja. Tokmannin tavarantuottajat varmistavat suomalaiskuluttajille halvat hinnat polkemalla ihmisoikeuksia.

Teksti: Esa Salminen

Halpakauppaketju Tokmannin tavoite on, että sen valikoimissa seitsemän tuotetta kymmenestä on kilpailijoita edullisempi. Tavoitteeseen pyritään tänään julkaistun Finnwatchin raportin mukaan muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia polkemalla. Finnwatch tutki kahta Tokmannille tuotteita valmistanutta tehdasta Thaimaassa.Tokmannin markkinoimia lastenhoitotuotteita valmistaneen Zenith Infant Productin tehtaalla myanmarilaisia siirtotyöntekijöitä on Finnwatchin mukaan velkaannutettu korkeilla rekrytointimaksuilla. Työntekijät ovat maksaneet 700–870 euron maksuja tehtaan henkilöstösuunnittelijoille saadakseen työpaikan. Koska heille maksetaan muun muassa kulhojen ja maitopullojen valmistamisesta Thaimaan 7,90 euron minimipalkkaa päivässä, vastaa rekrytointimaksu noin sadan työpäivän palkkaa.Tokmannille Ata-merkkisiä mangosäilykkeitä tuottaneen Great Oriental Food Productsin tehtaalla taas työskentelee jopa 15-vuotiaita paperittomia siirtotyöntekijöitä, joille ei makseta edes minimipalkkaa. Finnwatchin näkemien palkkakuittien mukaan työntekijöille on maksettu viikon työstä 1-3 päivän minimipalkka, vaikka tavallinen työviikko kestää haastattelujen mukaan kuusi päivää.”Tokmannin vastuullisuusvalvonta on pettänyt, ja se on joutunut osalliseksi ihmisoikeusloukkauksiin tutkituilla tehtailla”, toteaa Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti järjestön tiedotteessa.Myanmarilaisten siirtotyöläisten kaltoin kohtelu Thaimaassa on Finnwatchin mukaan yleistä. Thaimaan vientiin tähtäävissä tehtaissa tyypillisesti kaikki työntekijät ovat Myanmarista ja johtoporras Thaimaasta.Kertaostot ongelmallisiaTokmanni on tehnyt hankintaerät molemmista tehtaista kertaluontoisesti eurooppalaisten toimittajiensa kautta. Tällaiset kertaostot ovat Finnwatchin mukaan ongelmallisia, sillä ilman pidempikestoista asiakassuhdetta tilaajan on hankalaa penätä ihmisoikeuksien perään — eikä tehtaalla välttämättä ole intressiä sijoittaa parempiin työoloihin.Finnwatchin mukaan ihmisoikeusriskien ennaltaehkäisemiseksi yritysten tulisi pyrkiä välttämään ostoja toimittajilta, joiden työoloista niillä ei ole ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen mukaisesti kerättyä tietoa. Tokmanni on järjestön selvityksen mukaan tehnyt ostoja riskitehtailta ilman asianmukaisia selvityksiä.”Kehotamme Tokmannia liittymään syksyllä julkaistuun päivittäistavarakaupan yritysten, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteiseen näkemykseen yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toimeenpanosta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa”, Anu Kultalahti sanoo.”Kuluttajat joutuvat jatkuvasti ostamaan ja käyttämään tuotteita, joita tuotetaan ihmisoikeuksia polkien. Odotamme hallitukselta toimenpiteitä yritysten ihmisoikeusvastuun lisäämiseksi.”