Raportin kansilehti: jäävuorta mittaamassa.

Finnwatch: Suomi menettää vuosittain jopa miljardin yritysten verokikkailun vuoksi

Maassamme toimivilta monikansallisilta suuryrityksiltä jää tilittämättä summa, joka vastaa 10-31 prosenttia yritysveron tuotoista.

Teksti: Jukka Aronen

Finnwatch arvioi tuoreessa ”Jäävuorta mittaamassa – Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa” -selvityksessään, että Suomi menettää vuosittain 430-1400 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja  monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi. Määrä vastaa 10–31 prosenttia Suomen 4,5 miljardin euron yhteisöverotuotoista vuonna 2015. 

Yhteisöverolla tarkoitetaan pääasiassa yritysten tuotoista perittävää veroa, josta kertyneet veroeurot tilitetään valtiolle ja kunnille.

”Arviohaarukan alinkin luku on erittäin suuri. Aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumalla voitaisiin saada Suomelle merkittävästi lisää verotuottoja”, Finnwatchin tutkija Henri Telkki sanoo järjestön tiedotteessa. 

Finnwatchin mukaan maassamme ei ole ennen arvioitu aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia verotuottoihin. Nyt tehty arvio perustuu keskeisimpiin aihetta koskeviin kansainvälisiin ja maakohtaisiin tutkimuksiin. 

Lisää avoimuutta

Verosuunnittelun vaikutuksia voitaisiin arvioida tarkemmin, jos yritysten tilinpäätöstiedot kaikista maista olisivat tutkijoiden käytössä. 

”Verosuunnittelussa hyödynnetään alueita, joissa tilinpäätöstiedot on salattu. Verohallinnon luottamukselliset verotustiedot antaisivat jo nyt paremman pohjan tutkimukselle, jos ne otettaisiin tutkimuskäyttöön. Näin ei ole Suomessa toistaiseksi tehty”, toteaa puolestaan Finnwatchin Lauri Finér. 

Aggressiivisella verosuunnittelulla tarkoitetaan toimia, joilla monikansallinen yritys siirtää voittonsa pois liiketoimintamaistaan saavuttaakseen matalan verotuksen tason. Nykylainsäädäntö ei aina anna viranomaisille mahdollisuutta puuttua tällaisiin järjestelyihin.

Veroparatiisimaat myös pitävät ongelmaa yllä tarjoamalla veroetuja siirretyille voitoille. 

Maakohtainen raportointi avuksi

Finnwatch suosittaa, että monikansalliset suuryritykset velvoitettaisiin raportoimaan tuloksensa maakohtaisesti. 

”EU:ssa toimivat suuryritykset joutuvat jatkossa raportoimaan maakohtaiset verotiedot viranomaisille. Nämä raportit tulisi julkistaa, jotta ne saataisiin tutkijoiden käyttöön”, Telkki kehottaa tiedotteessa. 

Suomalaiset valtionyhtiötkään eivät saa puhtaita papereita Finnwatchilta.

”Suomi esiintyy kansainvälisillä areenoilla veroraportoinnin edelläkävijänä. Tosiasiassa valtionyhtiöiden veroraportointi on kuitenkin erittäin puutteellista, ja useat niistä ovat jääneet kiinni hyvinkin aggressiivisesta verosuunnittelusta”, Telkki toteaa. 

Video: Mitä menetetyillä verorahoilla saisi?