Finnwatch: Suomalaisyritykset rikkovat lakia Meksikossa

Vapaa järjestäytymisoikeus ei ole arkea suomalaisyritysten tehtailla Meksikossa, selviää Finnwatchin tuoreesta tutkimuksesta. Meksikon korkein oikeus on todennut sikäläisen maan tavan perustuslain vastaiseksi.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Duncan Walker

Suomalaisyritykset Huhtamäki, Kone, Luvata, Metso ja Savcor rajoittavat työntekijöiden vapaata järjestäytymistä Meksikossa erilaisin tavoin, paljastaa Finnwatchin tuore tutkimus.”Osa yrityksistä on itse valinnut haluamansa ammattiliiton tehtaalle tai ne rajoittavat ammattiliittojen toimintaa tehtailla työehtosopimuksiin kirjatuilla ehdoilla”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo järjestön tiedotteessa.Lisäksi muovipakkauksia valmistavan ViskoTeepakin ja metallialalla toimivan Luvatan Juarezin tehtailla ei toimi lainkaan ammattiliittoa. Nokia kieltäytyi vastaamasta Finnwatchin kyselyyn vedoten yrityksessä käynnissä oleviin tuotannollisiin muutoksiin.”Nokia kuitenkin kertoi, että vuonna 2008 julkaistun CILASin raportin esiin tuomat epäkohdat Nokian Meksikon tehtaiden järjestäytymisvapaudessa on osittain otettu huomioon”, Finnwatchin tutkimuksessa todetaan.Maan tapa todettu perustuslain vastaiseksiMeksikossa vapaata ammatillista järjestäytymistä loukataan Finnwatchin mukaan systemaattisesti. Meksikon työlainsäädäntö on selvityksen mukaan ”melko perusteellinen”, mutta se sisältää ristiriitaisuuksia.Lainsäädäntö sallii esimerkiksi liittää työehtosopimuksiin lausekkeita, jotka antavat yritysten kanssa yhteistyössä toimivien epädemokraattisten ammattiliittojen erottaa haluamiaan työntekijöitä, jotka toimivat esimerkiksi muissa ammattiliitoissa.Meksikon korkein oikeus on todennut vapaata järjestäytymistä rajoittavat lausekkeet maan perustuslain vastaiseksi ja mitätöinyt ne. Silti tällaisia lausekkeita on niin Huhtamäen, Koneen, Luvatan kuin Metsonkin meksikolaisten tehtaiden työehtosopimuksissa.Useilla yrityksillä on omia ohjeistojaan yhteiskuntavastuusta, jotta ne toimisivat muun muassa ympäristöystävällisesti ja ihmisoikeuksia loukkaamatta. Silti niitäkin rikotaan.Meksikossa toimivista suomalaisyrityksistä muun muassa Huhtamäen ja Metson yritysvastuuohjeistoissa vakuutetaan yritysten kunnioittavan työntekijöiden järjestäytymisoikeutta kaikissa toimintamaissa. Molempien työehtosopimuksissa Meksikossa on kuitenkin lauseke, joka rajoittaa työntekijöiden vapaata järjestäytymistä.Metsosta kerrottiin Finnwatchille, että yritys on joutunut suostumaan rajoittavan lausekkeen sisällyttämiseen, koska sopimusosapuolena oleva liitto on sitä edellyttänyt. Metson mukaan yritys olisi valmis sallimaan työntekijöittensä vapaan järjestäytymisen. Huhtamäki ilmoitti ryhtyneensä toimiin lausekkeen poistamiseksi työehtosopimuksesta.”Oikeus vapaaseen järjestäytymiseen on ihmisoikeus. Suomalaisyritysten tulisi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin järjestäytymistä rajoittavien lausekkeiden poistamiseksi ja tarjota työntekijöilleen mahdollisuus valita vapaasti oma ammattiliittonsa”, Vartiala toteaa.Finnwatch: Meksikossa toimivissa suomalaisyrityksissä loukataan vapaata järjestäytymisoikeutta