Siirtotyöläisen kädet. Finnwatch vieraili Malesian palmuöljyplantaaseilla touko-kesäkuussa 2014. Kuva: Siirtotyöläisen kädet. Finnwatch vieraili Malesian palmuöljyplantaaseilla touko-kesäkuussa 2014.

Finnwatch: Neste Oilin palmuöljytoimittajalla ala-arvoiset työolot

Neste Oilin ja Paulig-konsernin palmuöljytoimittajaa epäillään pakkotyöstä ja ihmiskaupasta Malesiassa. Suomalaisyritykset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin epäkohtien tutkimiseksi ja korjaamiseksi.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Finnwatch

Kulutatko sinä palmuöljyä?Vastaus on todennäköisesti kyllä, sillä palmuöljyä käytetään esimerkiksi lukuisissa elintarvikkeissa kuten perunalastuissa, kekseissä ja jäätelössä, kosmetiikkatuotteissa ja saippuassa sekä biodieselinä autojen polttoaineeksi.Indonesia ja Malesia tuottavat yhdessä yli 85 prosenttia maailmanmarkkinoiden palmuöljystä, ja tuotanto on lähes kuusinkertaistunut 1970-luvulta lähtien, kerrotaan yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan Finnwatchin tuoreessa ”Viidakon lait – Palmuöljyostojen vastuullisuus Suomessa” -selvityksessä. Esimerkiksi EU kannustaa lainsäädännöllään palmuöljyn hyödyntämistä uusiutuvana biopolttoaineena, mutta asian kääntöpuoli on rujo: palmuöljyplantaasien tieltä raivataan hiilidioksidia sitovaa trooppista sademetsää, ja hillitsemisen sijaan toimilla kiihdytetään ilmastonmuutosta. Samalla kavennetaan luonnon monimuotoisuutta.Muita palmuöljyn tuotantoon liittyviä ongelmia ovat muun muassa alkuperäiskansojen maaoikeuksien loukkaukset, ruokaturvan heikkeneminen sekä aggressiivinen verosuunnittelu.Suomen valtion omistama Neste Oil on maailman suurin yksittäinen palmuöljyn ostaja. Myös elintarviketeollisuuden yritykset tuovat Suomeen merkittäviä määriä palmuöljyä. ”Siksi palmuöljytuotantoon ja sen vastuullisuuteen onkin syytä kiinnittää huomiota myös meillä”, Finnwatch arvioi.Selvityksen perusteella Neste Oilin ja Paulig-konsernin palmuöljytoimittajaa IOI Groupia epäillään vakavista työelämän oikeuksien loukkauksista. Monet löydöksistä viittaavat Kansainvälisen työjärjestön ILOn määritelmiin pakkotyöstä ja ihmiskaupasta.Siirtotyöläisiltä viedään rahat, passit ja oikeudetMalesian pörssiin listautunut IOI Group on yksi maailman suurimmista palmuöljyalan yrityksistä, joka omistaa 240 000 hehtaaria maata Indonesiassa ja Malesiassa. Finnwatchin selvityksessä on tutkittu IOI:n neljää Malesiassa sijaitsevaa palmuöljyplantaasia.Yritys maksaa Finnwatchin mukaan laillista minimipalkkaa alhaisempia palkkoja, takavarikoi työntekijöiden passeja sekä estää ammatillista järjestäytymistä. Yli 80 prosenttia plantaasien työntekijöistä on siirtotyöntekijöitä muun muassa Indonesiasta, Bangladeshista ja Nepalista, eikä suuri osa ymmärrä vieraalla kielellä kirjoitettua työsopimusta.Lähes kaikki selvitykseen haastatellut siirtotyöntekijät ovat myös ottaneet velkaa tai myyneet omaisuuttaan päästäkseen työskentelemään Malesiaan. IOI vähentää rekrytointimaksuja suoraan palkoista ja maksaa koeaikana vielä minimipalkkaakin pienempää palkkaa.”Useat työntekijät kertoivat meille tulleensa huijatuksi ja haluavansa kotiin. Rahattomina ja velkaantuneina heillä ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin työskennellä plantaasilla”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala toteaa.Neste Oil ja Paulig-konserni ovat Finnwatchin mukaan ryhtyneet toimenpiteisiin epäkohtien tutkimiseksi ja korjaamiseksi.Sertifiointi ei takaa sosiaalista vastuullisuuttaNeste Oilin ja Paulig-konsernin lisäksi Finnwatch selvitti yhdeksän muun Suomessa toimivan yrityksen, kuten Fazerin, Valion, Raision ja Vaasan, palmuöljyostojen vastuullisuutta.Kaikki yritykset luottavat vastuullisuuden valvonnassa maailman johtavaan palmuöljyn sertifiointijärjestelmään RSPO:hon (Roundtable on Sustainable Palm). Suurin osa tutkituista suomalaisyrityksistä ei kuitenkaan tiedä, mistä niiden ostama palmuöljy tulee, ja monilla oli edelleen käytössä myös sertifioimatonta palmuöljyä.Finnwatch muistuttaa, että sertifiointijärjestelmätkin ovat puutteellisia. Esimerkiksi kaikki selvityksessä mukana olleet plantaasit ovat EU:n hyväksymien RSPO:n ja ISCC:n (International Sustainability & Carbon Certification) sertifioimia, mutta silti työolojen valvonta on riittämätöntä.”Elintarvike- ja kosmetiikkayritysten palmuöljyhankinnoille ei ole asetettu mitään vastuullisuussääntelyä. Biopolttoaineita koskevat direktiivit taas sivuuttavat sosiaalisen vastuullisuuden”, Vartiala toteaa.Isona ostajana varsinkin Neste Oilin pitää vaikuttaa sertifiointien kehittämiseen, Finnwatch vaatii. Kiireellisimpiä sosiaalista vastuuta koskevia kysymyksiä ovat elämiseen riittävä palkka, siirtotyöntekijöiden aseman parantaminen ja järjestäytymisvapaus.* Neste Oil kertoo omassa vastineessaan, että yritys on vaatinut  IOI Groupilta selvityksen kaikista raportissa esitetyistä havainnoista.”Vaadimme toimittajaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, jotta työolot vastaavat RSPO:n standardeja sekä vastuullisuuskriteerejämme mm. elämiseen riittävän palkan, siirtotyöntekijöiden aseman parantamisen ja järjestäytymisvapauden osalta”, vastineessa todetaan.”Vaikutamme työhön RSPO:ssa ja ISCC:ssä sertifiointien kehittämiseksi ja kriteeristöjen tarkentamiseksi mm. elämiseen riittävän palkan ja siirtotyöntekijöiden oikeuksien tarkentamiseksi”, Neste Oil lupaa.* LISÄYS Neste Oilin vastineesta 16.9. klo 15.08.Finnwatch: ”Viidakon lait – Palmuöljyostojen vastuullisuus Suomessa” (pdf)Neste Oil: Vastine Finnwatchin Neste Oilin hankintaketjua koskevaan raporttiin