eu-ilmapalloja ja Euroopan unionin teltta Narinkkatorilla
Kuva: Eurooppa-päivä 9.5.2019 Narinkkatorilla

Fingon kysely: eurovaaliehdokkaat sitoutuneita kestävään kehitykseen

Miten meppiehdokkaat suhtautuvat EU:n kestävään kehitykseen ja kehitysyhteistyöhön? Lähes kaikki Fingon kyselyyn vastanneista sitoutuvat edistämään reilua maailmaa rakentavaa Euroopan unionia.

Teksti: Sanna Ra Kuva: Tuomas Tiainen / Fingo

Fingo lähetti huhtikuussa kyselyn kaikille eurovaaliehdokkaille. Jopa 95 prosenttia vastanneista ehdokkaista sitoutuu politiikkaan, joka tähtää ensisijaisesti nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin ympäristön kantokyvyn rajoissa bruttokansantuotteella mitattavan talouskasvun sijaan.

”On todella ilo huomata, että kestävää kehitystä kannatetaan läpi puoluerajojen. Laaja tuki on tärkeää, sillä kun mepit jakautuvat parlamentissa eri valiokuntiin, kaikki sektorit pitää saada mukaan kestävän kehityksen toteuttamiseksi”, toteaa Fingon kestävän kehityksen asiantuntija Jussi Kanner.

Euroopan unioni toimi muutama vuosi sitten globaalina suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n neuvotteluissa YK:ssa. Silti unionilta uupuu yhä selkeä visio siitä, miten Euroopassa saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen sekä eettisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän maailman rakentaminen voi tapahtua vain, jos kaikista osa-alueista pidetään huolta – ehdokas.

Meppiehdokkaista selvä enemmistö toivoo, että EU:n laatii mahdollisimman pian kunnianhimoisen strategian Agenda 2030:n toteuttamiseksi.

”Toivottavasti meppien kannat heijastelevat myös Suomen sitoutumista edistää kestävää kehitystä EU-puheenjohtajuuskaudellaan”, Kanner toteaa.

Meppiehdokkaat pääsivät ottamaan kantaa myös EU:n kehitysyhteistyön päätavoitteeseen. Niin ikään 95 prosenttia vastanneista sitoutui siihen, että unionin kehitysyhteistyöllä tulee vähentää köyhyyttä siellä missä tarve on suurin eikä käyttää sitä muuttoliikkeen hallintaan.

Vaikka kehitysyhteistyöllä ei suoranaisesti tehdäkään maahanmuuttopolitiikkaa, niin sillä on kuitenkin olennainen vaikutus kehittyvien maiden olosuhteisiin ja siten osaltaan toimii muuttoliikkeen hallinnan välineenä. Siellä missä tarvitaan muuttoliikkeen hallintaa, on usein myös kehitysyhteistyöllä suurin hyöty – ehdokas

”Euroopan parlamentti on perinteisesti ollut EU:n instituutioista se, joka painottaa köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä unionin kehitysyhteistyössä. Kyselyn perusteella voimme luottaa tähän jatkossakin”, iloitsee Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Sonja Hyötylä.

Kehitysyhteistyö, ihmisoikeudet ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat minulle ykkösprioriteetteja. Kehitysyhteistyö on tehokkaimpia tapoja luoda tasa-arvoa, turvallisuutta ja vähentää kärsimystä maailmassa  – ehdokas

”Aihe on juuri nyt ajankohtainen, sillä EU:n kehitysyhteistyörahoituksen tulevaisuudesta neuvotellaan parhaillaan, ja useat jäsenmaat haluavat ohjata jopa yli kymmenesosan kehitysyhteistyörahoituksesta muuttoliikkeen hallintaan. Kehitysyhteistyön tarkoitus ei kuitenkaan voi olla estää ihmisiä tulemasta Eurooppaan”, Hyötylä jatkaa.

Ehdokkailta kysyttiin kantoja myös EU:n ilmastopolitiikkaan ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen unionissa. Yli 90 prosenttia vastaajista sitoutui toimimaan sen eteen, että EU on ilmastoneutraali vuoteen 2040 mennessä, sekä sitomaan EU:n rahoituksen unionin perusarvojen kuten oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on ykkössyy, miksi olen itse ehdolla. EU:n tulisi – ja voimme – olla edelläkävijä niin ilmastopolitiikassa, ihmisoikeuskysymyksissä kuin eläinoikeuksissakin  – ehdokas

Fingo lähetti kyselyn kaikille eduskuntapuolueiden EU-vaaliehdokkaille, joista 37 ehdokasta eli yli 20 prosenttia vastasi kyselyyn.