Fingon henkilökuntaa
Kuva: Mika Niskanen

Fingon ensimmäinen vuosi – Mitä saimme aikaan?

Fingon ensimmäinen vuosi on ollut vaikuttava, näkyvä, kansainvälinen, osaamista ja elinikäistä oppimista korostava sekä innovatiivinen ja tulevaisuuteen katsova. Kokosimme yhteen vuoden 2019 tärkeimpiä saavutuksiamme ja hienoimpia onnistumisiamme. Mukaan mahtuu vaikuttavaa viestintää, konkreettisia vaikuttamistyön tuloksia, koulutuksia ja aiempaankin laaja-alaisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Teksti: Enni Saikkonen Kuva: Mika Niskanen

”Aikaamme leimaavat isot haasteet, joita kukaan toimija ei voi ratkaista yksin. Siksi on tärkeää, että tuomme jatkossakin yhteen sekä järjestöjä että muita toimijoita. Olemme ottaneet tässä asiassa ison edistysaskeleen tänä vuonna, joten odotan innolla yhteistyön jatkumista seuraavalla vuosikymmenellä”, Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi sanoo. 

Vaikuttamisen supervuosi 2019 

Kevään aikana käytiin sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit, joissa molemmissa kiritimme ehdokkaita konkreettisiin vaalilupauksiin kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. 

Vaalien jälkeen vaikutimme hallitusohjelmaan, mistä muotoutuikin kestävää kehitystä painottava ja kansalaisjärjestömyönteinen. Ohjelmassa on useita kansalaisyhteiskunnalle myönteisiä kirjauksia, kuten kehityspolitiikan alla lupaus vahvistaa systemaattisesti kansalaisyhteiskunnan tilaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa ja maailmalla. 

”Hallitusohjelma on lähes toiveidemme täyttymys. Sen toteuttaminen onkin sitten toinen juttu ja antaa meille lisähommia tuleviksi vuoksi”, Fingon vaikuttamistyönjohtaja Rilli Lappalainen sanoo.  

Hallitusohjelman suurin pettymys oli, että kehitysrahoitusta ei pyritä nostamaan kunnianhimoisemmin kohti kansainvälisiä tavoitteita, joiden mukaan bruttokansantulosta 0,7 prosenttia tulisi käyttää kehitysyhteistyöhön. Nykyisillä sitoumuksilla saavutamme parhaimmillaankin vain noin 0,45 prosentin tason vuoteen 2023 mennessä. 

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi lisäsi vaikuttamisen paikkoja Euroopan unionissa. Konkreettisena saavutuksena voidaan mainita esimerkiksi järjestämässämme Beyond Growth -konferenssissa luotujen, kestävää taloutta koskevien suositusten maininta EU:n Yleisten asioiden neuvoston kestävän kehityksen päätelmissä. 

Tavoitimme suuren yleisön näkyvillä kampanjoilla ja tapahtumilla 

Suurelle yleisölle vaikuttamistyömme teemat näkyivät parhaiten hyvin menestyneiden kampanjoiden kautta. Ennen eduskuntavaaleja Fingon vetämä Nolo totuus -vaalikampanja vaati päättäjiltä kehitysrahoituksen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Kampanjaan osallistui sosiaalisessa mediassa yli 50 jäsenjärjestöämme ja kampanja tavoitti yksin Facebookissa 370 000 kansalaista. 

Fingon ja Eurooppalaisen Suomen EU-vaaleihin keskittynyt Vaadi Faktat -kampanja toi menestyksekkäästi yhteen kaikki eduskuntapuolueet keskustelemaan EU-aiheista yli 20 paikkakunnalle ympäri Suomen. 

Lisäksi kampanjoimme yhteistyössä muiden suomalaisten järjestöjen kanssa esimerkiksi ilmastonmuutosaiheisessa Korvaamaton-kampanjassa sekä yritysvastuulakia vaativan #ykkösketjuun-kampanjassa. 

Syksyllä 11 suomalaista järjestöä kannusti Suomen hallitusta ajamaan kunnianhimoisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa EU:ssa Tasa-arvoisen EU:n tekijät -kampanjassa. Omista tasa-arvoteoistaan kertoi kampanjassa yhteensä yhdeksän ministeriä.

”Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä jäsenten kanssa, joilla on valtavasti osaamista sisältöteemoista. Kiitos tämän vuoden onnistumisista kuuluu ehdottomasti myös jäsenillemme”, Lappalainen sanoo. 

Jo 20 kertaa järjestetyn Maailma Kylässä -festivaalin teemana oli tänä vuonna ilmasto ja sateesta huolimatta tapahtuma veti yhteensä yli 45 000 kävijää Kaisaniemen puistoon ja lähialueille. 

Hankkeet vahvistivat tiivistä kansainvälistä yhteistyötä 

Fingo on vetänyt tänä vuonna kahta kansainvälistä hanketta: globaalin kansalaiskasvatuksen Bridge 47- verkostoa ja yhteensä kuuden kattojärjestön EU-puheenjohtajuushanketta. 

Bridge 47-verkosto perustettiin pian kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen jälkeen rakentamaan siltoja kasvatustyötä eri yhteiskunnan tasoilla tekevien tahojen välille. Fingo koordinoi verkostoa, johon kuuluu yhteensä 15 kumppania.  

Eurooppalaiset kattojärjestöt yhdistivät ensimmäistä kertaa voimansa yhteiseen EU-puheenjohtajuuskauden hankkeeseen. Suomen kanssa samassa EU-puheenjohtajuustriossa ovat Romanian ja Kroatian kattojärjestöt sekä eurooppalainen kattojärjestö CONCORD.  

Hankkeet ovat vahvistaneet Fingon vaikuttamistyötä sekä Suomessa että EU-tasolla. Hankkeiden suurimmissa tapahtumissa – Bridge 47:n Envision 4.7 -tapahtumassa ja EU-puheenjohtajuuskausihankkeen Beyond Growth -konferenssissa – luotiin tiekartat ja suositukset kohti kestävämpää tulevaisuutta yhdessä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.  

Osaava ja innostunut järjestökenttä  

Järjestimme tänä vuonna yli 30 oppimistilaisuutta, joihin osallistui yhteensä yli 500 ihmistä. Vuoden erityinen painopiste oli valmistautuminen digitaalisen oppimisen murrokseen. Liityimme jäseneksi eOppimiskeskukseen ja Sivikseen lisätäksemme osaamistamme ja luodaksemme yhteistyömahdollisuuksia verkko-oppimispalveluihin. 

Myös oppisen osalta teemme vahvasti kansainvälistä yhteistyötä. Frame, Voice, Report! -hanke tuki 13 järjestön toimintaa koulutuksilla, vertaisoppimisella sekä avustuksilla. Tuloksena syntyi laadukasta ja innovatiivista globaalikasvatusta ja viestintää sekä kouluihin että myös laajemmin yhteiskuntaan.  

Transformer 2030 -hankkeessa opettajia koulutettiin Agenda 2030 -teemoista yhteistyössä jäsenten ja tutkijoiden kanssa. Eri puolella Suomea toteutetut sessiot ovat innostaneet opettajia uusiin ajatuksiin omasta roolistaan kasvattajina maailman suurien haasteiden edessä.  

Innovaatiot ja kehitys uutena vahvana painopisteenä 

Innovaatiot kehitysyhteistyössä kiinnostavat enenevissä määrin jäsenjärjestöjämme. Osallistuimme ja tuotimme ohjelmaa Nairobin innovaatioviikolle Keniassa yhdessä useiden suomalaisten järjestöjen, yritysten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ulkoministeriön kanssa järjestimme yhdessä pyöreänpöydän keskustelutilaisuuden järjestöjen ja yritysten yhteistyön kokemuksista sekä toteutimme Team Finland päivien yhteydessä case -työpajan monitoimijayhteistyöstä. 

Olemme mukana YK:n Teknologia ja innovaatiolaboratorion (UNTIL) ohjausryhmässä luomassa uusia mahdollisuuksia monitoimijakumppanuuksille. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa olemme työstäneet uusia, teknologiaa hyödyntäviä konsepteja kehitysyhteistyön tueksi. 

Lähdimme kumppaniksi Finnpartnershipin SDG Booster –ohjelmaan vuodelle 2020. Finnpartnership, UNTIL, Fingo ja Business Finland järjestävät ensi vuonna yhteistyössä neljä työpajakokonaisuutta, joiden teemana ovat rauha ja turvallisuus, kiertotalous, koulutus ja terveys. 

Liityimme myös digitaalisen kehityksen periaatteiden kannattajaksi yhdessä jo yli 200 kansainvälisen järjestön kanssa. Tavoitteenamme on nostaa jäsenjärjestöjemme asiantuntemusta ja osaamista periaatteiden osalta muun muassa koulutusten ja työpajojen avulla vuoden 2020 aikana. Olemme hakeneet innovaatiotyölle myös lisärahoitusta kahdelle seuraavalle vuodelle. Fingo Powerbankin tavoitteena on auttaa jäseniämme ja heidän paikallisia kumppaneitaan erityisesti Itä-Afrikassa hyödyntämään teknologiaa omassa työssään. 

Järjestöjen toimintamahdollisuuksien takaaminen ja laaja-alainen yhteistyö 

Vuoden 2015 järjestörahoituksen leikkaukset näkyvät järjestöjen arjessa edelleen, mutta suunta näyttäisi olevan onneksi parempaan päin. Olemme tavanneet vuoden aikana poliittisia päättäjiä sekä kaikkien puolueiden eduskuntaryhmät. Lisäksi olemme nostaneet aktiivisesti esille järjestöjen työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Puoluekentällä järjestöjen työtä arvostetaan ja järjestötoimijoiden rahoituksen nostolle on laaja kannatus.

Tarjosimme tänä vuonna jäsenjärjestöillemme useita erilaisia alustoja yhteistyölle: uusina esimerkkeinä vaikuttamistyön kuukausikokous, globaalin kansalaiskasvatuksen vaikuttamisryhmä ja vaalikampanjat. Vuoden painopisteenä oli myös laaja-alainen yhteistyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.  

Nopeasti muuttuvassa maailmassa tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joten myös järjestöjen työssä korostuu tulevaisuuden uusien tuulien ennakointi. Fingon työstämät trendikortit ovat yksi esimerkki siitä, kuinka kattojärjestö voi tuottaa lisäarvoa ja työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun jäsenilleen ja laajemminkin erilaisille organisaatioille.

Kiitos jokaiselle jäsenjärjestöllemme sekä yhteistyökumppaneillemme tästä vuodesta. Uudelle vuosikymmenelle siirrymme innoissamme, suurin toivein ja odotuksin. Jatketaan työtä yhdessä vuonna 2020! 

***

Fingo’s first year – What did we achieve?

Fingo’s first year of operation has been impressive, visible and international. During the first year, we have emphasised competence and life-long learning as well as demonstrated innovativeness and a forward-thinking approach. We have compiled some of our most important achievements and finest accomplishments of the year 2019. Among them are influential communication, concrete results from advocacy work, training sessions and increased, broader co-operation with various actors.  

− Our time is characterised by major challenges that no single actor can tackle alone. Therefore, it is important to continue bringing together both organisations and other actors in the future. In doing this, we have taken a big step forward this year, and I am eagerly looking forward to continuing the collaboration over the coming decade, says Juha-Erkki Mäntyniemi, Executive Director of Fingo.

Super year of advocacy 2019

Two elections were held in the spring: the Finnish parliamentary elections and the European Parliament elections. We prompted candidates in both elections to make concrete campaign promises to help build a more sustainable and just world.

After the parliamentary elections, we influenced the government programme, which became one that emphasises sustainable development and supports NGOs. The programme contains several entries that are favourable to civil society, such as the promise to systematically reinforce the status and operating conditions of civil society in Finland and elsewhere in the world as part of the country’s development policy.

− The government programme is almost a dream come true for us. Implementing its contents is another matter altogether and will keep us busy over the coming years’, says Rilli Lappalainen, Director, Advocacy and Policy of Fingo. 

The biggest disappointment with regard to the government programme was that it does not seek to increase development funding in a more ambitious way towards international goals, according to which 0.7 percent of gross national income should be used for development co-operation. With the current commitments, we will achieve a level of only about 0.45 percent, at best, by the year 2023.  

Finland’s third EU presidency period offered further opportunities for advocacy work in the European Union. One example of a concrete achievement is the fact that the recommendations concerning sustainable economy, which were formulated during the Beyond Growth conference that we organised, were mentioned as part of the conclusions of sustainable development by the EU General Affairs Council. 

We caught the public’s attention with prominent campaigns and events  

The themes of our advocacy work were best shown to the public through our successful campaigns. Before the parliamentary elections, Fingo’s election campaign ‘Nolo totuus’ (in English ‘the embarrassing truth’) demanded that decision-makers increase the share of development funding to 0.7 percent of gross national income. More than 50 of our member organisations participated in the campaign through social media, thereby enabling us to reach 370,000 citizens in Facebook alone.

The joint campaign ‘Vaadi Faktat’ (‘demand facts’) put forth by Fingo and European Movement Finland concentrated on the EU elections and successfully gathered all Finnish parliamentary parties to discuss EU-related matters in more than 20 events all over Finland.

We also joined other Finnish organisations to participate in the ‘Korvaamaton’ (‘irreplaceable’) campaign that focused on climate change as well as in the ‘#ykkösketjuun’ (‘first line’) campaign that demanded the enactment of legislation concerning corporate responsibility.

In the autumn, altogether 11 Finnish organisations encouraged the Finnish government to ambitiously push for gender equality in the EU with a campaign called ‘Tasa-arvoisen EU:n tekijät’ (‘creators of equal EU’). Nine cabinet ministers shared their own acts of equality as part of the campaign.

− Advocacy work is carried out in co-operation with members, who possess a vast amount of knowledge about the subject matters. Therefore, our members deserve special thanks for our success and accomplishments this year’, Lappalainen points out.

The World Village Festival celebrated its 20th anniversary, and the theme this year was climate. Despite the rainy weather, the festival attracted more than 45,000 visitors to the Kaisaniemi Park and its surrounding areas.

Projects strengthened close international co-operation

Fingo has been in charge of leading two international projects this year: the Bridge 47 network focusing on global citizenship education and the EU presidency project, a joint initiative of six umbrella organisations.

The Bridge 47 network was established soon after the UN’s Agenda 2030 for sustainable development was approved and it aims at building bridges between various parties doing educational work on different levels of society. Fingo coordinates the network, which consists of a total of 15 partners. 

European umbrella organisations joined their forces for the first time to work together on the common initiative of the EU presidency project. Umbrella organisations from Romania and Croatia form an EU presidency trio with Finland, and they are joined in close co-operation with the European umbrella organisation CONCORD. 

The initiatives have consolidated the advocacy work carried out by Fingo both in Finland and on the EU level. Road maps and recommendations towards a more sustainable future were created during the largest events of the initiatives – Envision 4.7 of Bridge 47 and the Beyond Growth conference of the EU presidency period project – in co-operation with international experts. 

A skilled and enthusiastic spectrum of organisations 

This year, we organised more than 30 learning events that attracted over 500 participants. Special emphasis was put on preparation for major changes in digital learning. In order to increase our competence and to create opportunities for co-operation within e-learning services, we became a member of both the Association of the Finnish eLearning Centre and Sivis Study Centre.

We are engaged in intensive international co-operation also in the field of learning. The ‘Frame, Voice, Report!’ fund supported the activities of 13 organisations by providing training, peer learning and grants. This resulted in high-quality and innovative global education and communication for both schools and society on a wider scale. 

The ‘Transformer 2030’ project educated teachers on the themes of Agenda 2030 in collaboration with members and researchers. Training sessions held in different locations around Finland have inspired teachers to re-think their role as educators in light of the major challenges the world is facing.   

Innovations and development as a new, strong area of focus

Our member organisations are increasingly interested in innovations as part of development co-operation. We participated in the Nairobi Innovation Week in Kenya and organised a part of its programme together with a number of Finnish organisations, companies and partners. With the Ministry of Foreign Affairs, we arranged a round table discussion focusing on experiences of co-operation between organisations and companies as well as set up a case workshop on multi-actor co-operation in connection with Team Finland days.  

We are involved in the UN’s Technology Innovation Lab (UNTIL) steering group to create new opportunities for multi-actor partnerships. Together with our member organisations we have been working on new concepts that utilise technology to support development co-operation.  

We decided to become a partner in the Finnpartnership SDG Booster programme for the year 2020. Next year, Finnpartnership, UNTIL, Fingo and Business Finland will jointly organise four workshops that will concentrate on the themes of peace and safety, circular economy, education and health.  

Also, we joined as many as over 200 international organisations and declared our support for the principles of digital development. Our aim is to increase the expert knowledge and competence of our member organisations with regard to the principles, for instance, by providing them with training and workshops during the year 2020. We have sought further funding for innovation work for the next two years. The aim of Fingo Powerbank is to help our members and their local partners, especially in Eastern Africa, to utilise technology in their own work.

Securing opportunities for action and extensive co-operation  

The cuts in organisation funding carried out in 2015 are still reflected in the everyday work of organisations today but, luckily, the future looks more promising. During 2019, we met with political decision-makers and parliamentary groups of all parties. Also, we have actively highlighted the impact and effectivity of the advocacy work carried out by organisations. Political parties value the organisations’ work and widely support the idea of increased funding for them.  

This year we provided our member organisations with various platforms for co-operation: new examples include monthly meetings concerning advocacy work, an advocacy workshop on global citizenship education and election campaigns. Another area of focus was wide-ranging collaboration with other actors in society. 

Predicting the future in a rapidly changing world is difficult, and the organisations will be placing more emphasis on forecasting the direction in which the winds will be blowing in the future, too. The trend cards provided by Fingo are one example of how an umbrella organisation can provide its members, and, on a wider scale, various other organisations, with added value and tools to assist in planning for the future.

I wish to extend my thanks to each and every one of our member organisations and partners for their co-operation this year. We are embarking on the new decade with great enthusiasm, high hopes and expectations. Let us continue our collaboration in the year 2020!