Ryhmä ihmisiä ideoi yhdessä pöydän ääressä.
Fingon asiantuntijat ovat mukana monessa kansainvälisessä työryhmässä Kuva: Rawpixel iStockphoto

Fingo vaikuttaa EU:ssa – CONCORD kokoaa eurooppalaiset kehitysjärjestöt

Fingolaiset toimivat aktiivisesti eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestössä CONCORDissa tänäkin vuonna. Mutta mitä ihmettä siellä oikein tehdään? Kysyimme asiantuntijoiltamme. 

Teksti: Fingo.fi toimitus Kuva: Rawpixel iStockphoto

CONCORD (European Confederation of Relief and Development NGOs) on eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö. CONCORDin jäsenistöön kuuluu kattojärjestö jokaisesta EU-maasta sekä joukko suuria kansainvälisiä verkostoja, kuten Oxfam ja Plan International.

CONCORD on jäsenvetoinen verkosto, joka tukee eurooppalaisia järjestöjä sekä vaikuttaa EU:n kehityspolitiikkaan ja globaaliin rooliin.

Fingo toimii CONCORDin kansallisena tahona Suomessa, ja Fingon edustajat osallistuvatkin aktiivisesti CONCORDin työhön eri työryhmissä. Kysyimme Fingon edustajilta heidän työstään. 

1.    Mitä teet CONCORDissa? 
2.    Millaisia asioita CONCORDissa ja EU-vaikuttamisessa on työpöydälläsi vuonna 2021? 

Rilli Lappalainen:

1. Tulin valituksi CONCORDin puheenjohtajaksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Olen äärimmäisen kiitollinen jäsenten osoittamasta luottamuksesta ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä sekä jäsenten että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Puheenjohtaja johtaa yhdeksän jäsenen muodostamaa hallitusta, toimii CONCORDin edustajana ulospäin ja johtaa strategista toimintaa.  

2. Haluan luoda hyvät suhteet CONCORDin jäseniin ja ymmärtää heidän painopisteitään ja todellisuuttaan paremmin. Siksi olenkin käymässä sekä jäsenten että työryhmien kanssa puheluita heti kauteni alussa

Tämä on siitäkin syystä tärkeää, että olemme päivittämässä CONCORDin strategiaa tämän vuoden aikana, jotta olisimme entistä relevantimpi toimija muuttuvassa toimintaympäristössä. EU haluaa olla geopoliittinen toimija ja koronan runtelemassa maailmassa onkin tärkeää olla vaikuttamassa siihen, miten EU toimii kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Elina Mikola:

1. Toimin Concordissa Inequalities and Sustainable Economy (ISE) -työryhmän toisena puheenjohtajana.

Työryhmälle keskeisiä teemoja ovat eriarvoisuuden moniulotteisuuden ja intersektionaalisuuden tunnistaminen EU:n kehityspolitiikassa ja ulkosuhteissa. Lisäksi kestävän talouden osalta työssä tärkeäitä ovat yksityissektorin toimijoiden moninaisuuden huomioiminen sekä kestävien ja inklusiivisten yritysmuotojen edistäminen kehittyvissä maissa. Covid19-pandemia on tehnyt molemmista teemoista hyvin ajankohtaisia.

2. Tänä vuonna ISE-työryhmä toteuttaa selvityksen siitä, kuinka Euroopan unioni ja EU:n jäsenmaat toimivat eriarvoisuuteen puuttumiseksi osana kehityspolitiikkaansa.

Viime syksynä julkaisimme yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa kattavan raportin kestävistä ja inklusiivisista yritysmuodoista ja siitä, millaisia haasteita ne kohtaavat. Tämä vuonna teemme poliittista vaikuttamistyötä raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Sonja Hyötylä:

1. Osallistun EU:n ja sen jäsenmaiden kehitysrahoitusta seuraavan Financing and Funding for Sustainable Development (FFSD) -työryhmän työhön. Ryhmä kokoaa yhteen kehityspolitiikan ja -rahoituksen puolesta vaikuttajia sekä rahoituksen ja varainhankinnan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa.

Työryhmässä vaikutetaan EU:n kehitysrahoituksen määrän ja laadun puolesta, ja seurataan esimerkiksi EU:n uuden ulkosuhderahoitusväline NDICI:n ohjelmointia käytännön kehitysyhteistyöksi ensi vuosina. 

2. Huhtikuussa julkaistaan viime vuoden alustavat OECD DAC:n kehitysrahoitustilastot, ja EU:n kehitysministerit kokoustavat toukokuussa. FFSD-työryhmä vaikuttaa näiden hetkien ympärillä muuttoliikkeeseen kanavoitavaan kehitysrahoitukseen ja sekarahoitukseen vähiten kehittyneissä maissa julkaisemalla aiheista raportit. 

Syksyllä julkaisemme CONCORDin vuosittaisen lippulaivaraportin eli AidWatchin. Pääsemme myös arvioimaan sitä, miten EU:n kehitysyhteistyötä tehdään vuosina 2021-2027, kun monivuotiset kehitysyhteistyösuunnitelmat valmistuvat. 

Riikka Kaukoranta: 

1. Concordin Gender Reference Group on ryhmä, joka on täynnä EU:n parhaita tasa-arvoasioiden ja kehitysyhteistyön asiantuntijoita. Ryhmässä Fingoa ja Suomea edustavat minä ja Anne Peltonen.

Gender Reference Group on olemassa, koska tasa-arvoa ei ole saavutettu missään ja sen edistämiseen tarvitaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita. Ryhmä vahtii ja vaatii EU:ta tekemään asialle jotain.

Jotta tasa-arvo voidaan saavuttaa, on purettava ummehtuneita sukupuolirakenteita. EU:lla on siihen mahdollisuus ja tahtoa, ja lisäksi Gender Reference Group auttaa EU:ta edistämään tasa-arvoa mahdollisimman hyvin.

Ryhmä siis haluaa, että EU ja sen jäsenvaltiot todella tekevät töitä tasa-arvon edistämiseksi EU:n kumppanimaissa, niin kuin ovat sitoutuneet tekemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa.

2. Viime vuonna kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen julkaisi uuden sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan kolmannen EU:n toimintasuunnitelman (Gender Action Plan III tai GAPII).

Me Gender Reference Groupissa teemme vaikuttamistyötä, jotta uuden toimintasuunnitelman tavoitteiden eteen todella aletaan toimia EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Käytännössä ryhmä tapaa keskeisiä virkamiehiä, kommentoi ja analysoi GAPIII:een liittyviä dokumentteja ja vahtii, että tavoitteet saavutetaan.