Mies pellolla
Kuvituskuva. SDG Boosterit tuovat eri sektorien toimijoita yhteen ratkomaan ennalta tunnistettuja haasteita. Painopisteenä ovat digitaaliset innovaatiot.

Fingo Powerbank tuo järjestöt ja teknologiset ratkaisut yhteen

Ulkoministeriö myönsi Fingo Powerbank -hankkeelle 610 000 euroa vuosille 2020–2021. Hankkeessa tuetaan järjestöjen valmiuksia hyödyntää jo olemassa olevia sekä kehittää uusia teknologisia ratkaisuja kehitysyhteistyön tarpeisiin.

Teksti: Mika Niskanen

”Maailmassa on olemassa runsaasti teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi digitaaliseen tiedonkeruuseen ja opetusteknologiaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka voisivat olla järjestöille hyödyllisiä. Haluamme Fingo Powerbankissa vahvistaa järjestöjen kykyä löytää ja hyödyntää näitä innovaatioita”, sanoo Fingon kehityksen ja innovaatioiden asiantuntija Mika Välitalo.

Fingo käynnistää ulkoministeriön rahoituksella kaksivuotisen Fingo Powerbank -hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda järjestöt ja olemassa olevat teknologiset ratkaisut yhteen. Hankkeen toiminta sijoittuu Itä-Afrikan alueelle, erityisesti Keniaan. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa YK:n innovaatio- ja teknologialaboratorio UNTIL, Finnpartnership, kenialaiset innovaatiohubit sekä Team Finland.

”Toimintaa on samaan aikaan sekä Suomessa että Afrikassa. Painotus on siinä, että Keniassa ja laajemmin Itä-Afrikassa toimivat hankkeet ja paikalliset kumppanit hyötyvät tästä – todellinen tulos mitataan siellä. Lisäksi jaamme hankkeessa tuotettua tietoa globaalisti verkossa myös muiden maiden ja alueiden käyttöön”, Välitalo sanoo. 

Fingo Powerbankin voi jakaa neljään osaan: hankkeessa tuetaan jo olemassa olevien ratkaisujen ottamista käyttöön, kannustetaan kokeilemaan innovaatioita, tuodaan toimijoita yhteen eri sektoreilta ja tarjotaan järjestöille neuvontaa sekä sparrausta.

1. Tuetaan ratkaisujen ottamista käyttöön ja kasvatetaan ymmärrystä

Fingo Powerbankissa toteutetaan järjestöille suunnattu Teknologia-portfolio, johon kootaan tietoja teknologisista ratkaisuista. Tavoitteena on, että järjestöt löytävät helposti tietoa eri tuotteista ja palveluista sekä voivat myös vertailla eri vaihtoehtoja.

”Jos haluan ostaa matkapuhelimen, ryhdyn vertailemaan mahdollisia vaihtoehtoja keskenään; tämä onnistuu helposti vaikkapa kauppojen verkkosivuilla. Mutta entä jos järjestö etsii tietoa esimerkiksi Kenian maaseudun kouluihin sopivista projektoreista ? Tällaista tietoa on paljon vaikeampi löytää”, Välitalo avaa.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan koulutuksia, joissa tutkitaan erilaisia teknologisia ratkaisuja, tutustutaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, digitaalisen kehityksen suosituksiin sekä vahvistetaan yritysyhteistyöosaamista.

“On tärkeää huomioida myös teknologian eriarvoistavat vaikutukset erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille. Paneudumme esimerkiksi sukupuolten väliseen epätasa-arvoon digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa sekä vammaisille henkilöille suunniteltuihin ratkaisuihin.”, Välitalo kertoo.

2. Kannustetaan ratkaisujen kokeiluun

Hankkeessa toteutetaan teknologiakirjasto, josta järjestöt voivat lainata erilaisia laitteita ja ratkaisuja. Tarkoituksena on, että järjestöt voivat kokeilla erilaisia mahdollisuuksia ennen varsinaisia hankintoja.

”Vaikka teknologinen ratkaisu on jo olemassa, niin se ei välttämättä toimi tietyissä olosuhteissa. Tämän takia on tärkeä kokeilla laitetta käyttäjälähtöisesti. Tällä voidaan selvittää, sopiiko teknologia juuri kyseisiin olosuhteisiin ja sitä loppupeleissä käyttäville henkilöille”, Välitalo sanoo.

Hankkeessa halutaan ylipäätään kannustaa ratkaisujen kokeiluun ja myös organisaatioiden sisäiseen kokeilukulttuuriin.

3. Tuodaan eri sektorien toimijoita yhteen

Hanke pyrkii myös tuomaan järjestöjä ja eri sektorien toimijoita yhteen.

”Monet järjestöt eivät esimerkiksi tiedä mitä kaikkea yrityksillä on tarjottavana, eivätkä yritykset tiedä laajalti, mitä kansalaisjärjestöt tekevät. Yhdistämme hankkeessa järjestöjen tarpeita ja yritysten tarjoamia ratkaisuja”, Välitalo tiivistää.

Järjestöjä ja yrityksiä tuodaan yhteen esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä – esimerkiksi Nairobin innovaatioviikoilla ja SDB Boostereissa.

4. Tarjotaan sparrausta ja neuvontaa

Hankkeessa tarjotaan myös resurssien puitteissa järjestökohtaista sparrausta ja neuvontaa. Tällöin Fingo Powerbankin asiantuntija tapaa ja tukee järjestöä henkilökohtaisesti.

”Tätä tarjotaan erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa uusi ratkaisu voi hyödyttää laajaa joukkoa järjestöjä ja myös muita toimijoita”, Välitalo sanoo.

Välitalo kertoo olevansa iloinen hankkeen toteutumisesta.

”Innovaatiot tarjoavat järjestöille paljon mahdollisuuksia, mutta jo olemassa olevien teknologisten ratkaisujen potentiaali ei ole vielä täydessä käytössä. Uskon, että voimme yhdessä saavuttaa parempia tuloksia”, Välitalo sanoo.