Fingon teltta Maailma kylässä -festivaaleilla vuonna 2022.
Fingon toteuttama Maailma kylässä -festivaali nostaa kestävää kehitystä vuosittain näkyvästi esiin. Kuva: Camilla Hanhirova

Fingo palkittiin parhaasta kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta

”Toimenpidesitoumus on tapa näyttää, miten elämme kestävää kehitystä toteen arjessa”, sanoo Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: Camilla Hanhirova

Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo on saanut tunnustuksen vuoden parhaasta kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta. Fingon sitoumus laadittiin vuonna 2019 ja sitä päivitettiin viime vuonna.

”Olemme valtavan ylpeitä ja iloisia tunnustuksesta. Kestävä kehitys on Fingon ja jäsenjärjestöjemme toiminnan ytimessä. Toimenpidesitoumus on tapa näyttää, miten elämme kestävää kehitystä toteen arjessa: esimerkiksi paikasta toiseen liikkumisessa ja tilaisuuksien järjestämisessä”, sanoo Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen.

Toimenpidesitoumuksessa Fingo on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Fingo on esimerkiksi luvannut puolittaa lentomatkustamisen päästönsä, vähentää paperitulosteiden määrää 40 prosentilla ja varmistamaan kaikkien tilaisuuksiensa esteettömyyden. Fingo on sitoutunut myös siihen, että ainakin puolet sen ostamista tuotteista ja palveluista on merkitty vastuullisuussertifikaatein.

Tunnustuksen jakoi kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö. Fingon ohella tunnustuksen parhaasta toimenpidesitoumuksesta sai Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen toimiala. Myös muita tunnustuksia jaettiin.

Lähellä toiminnan arkea

Parhaan toimenpidesitoumuksen kriteereinä olivat muun muassa konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, kunnianhimoisuus sekä sitoumuksen ajankohtaisuus. Myös kattavuutta, laajuutta ja osallistavuutta painotettiin.

”Fingon sitoumus on hyvin konkreettinen ja lähellä toiminnan arkea. Se asettaa selkeät tavoitteet järjestön oman toiminnan muuttamiseksi kestävämmäksi ja kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa”, perustelee Suomen kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri Taru Savolainen.

”Fingo on lisäksi raportoinut sitoumuksen edistyksestä säännöllisesti. Raportoinnissa tulee myös esiin, ettei muutoksen tekeminen ole pelkästään helppoa. Lisäksi sitoumus on hyvin ajankohtainen: esimerkiksi kestävien hankintojen lisäämisellä on huomattavia kestävyysvaikutuksia.”

Kestävä kehitys on peruskivi

Tähän mennessä eri organisaatiot, yritykset ja yksilöt ovat tehneet liki 3 000 kestävän kehityksen sitoumusta. Tekijät sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan konkreettisin teoin. Edistymisestä raportoidaan vuosittain.

Rilli Lappalainen kannustaa kaikkia tekemään oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen: niin järjestöjä kuin yksittäisiä kansalaisia. Samalla hän muistuttaa, ettei tämä yksin riitä.

”Tarvitsemme muutoksia rakenteisiin. Sodat, konfliktit, ilmastokriisi ja syvenevä ruokakriisi koettelevat maailmaa. Samaan aikaan toivumme yhä koronapandemiasta, jonka myötä kehitys otti valtavasti takapakkia. Poliittisten päättäjien on sitouduttava kestävän kehityksen edistämiseen nyt entistä vahvemmin.”

“Kestävä kehitys on peruskivi, joka ihan jokaisen kannattaa pitää mielessä myös eduskuntavaalien lähestyessä,” Lappalainen sanoo.