Saksalaiskampanjoitisijat muistuttivat toukokuussa liittokansleri Angela Merkeliä siitä Kuva: Saksalaiskampanjoitisijat muistuttivat toukokuussa liittokansleri Angela Merkeliä siitä

Europarlamentti haluaa eläkeyhtiöt rahoitusmarkkinaveron ulkopuolelle

Euroopan parlamentti kannattaa kunnianhimoista rahoitusmarkkinaveroa. Yksi suurimmista kädenväännöistä tullaan käymään siitä, minkälaiseen malliin mahdollinen tuleva vero perustuu.

Teksti: Matti Ylönen

BRYSSEL — Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona 23. toukokuuta ylivoimaisella enemmistöllä raportin, joka vaatii kunnianhimoisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa Euroopassa. Suomalaisittain merkittävät eläkeyhtiöt halutaan jättää veron ulkopuolelle.
Kreikkalaisen parlamentaarikon Anna Podimatan (S&D) kokoama raportti hyväksyttiin 487 äänellä. 152 parlamentaarikkoa vastusti ja 46 oli poissa
Varsinaiset päätökset verosta tullaan tekemään EU:n jäsenmaita edustavassa Euroopan neuvostossa. Esimerkiksi Iso-Britannia ja Luxemburg tulevat vastustamaan veroa.
”Me emme saa jäädä muutaman jäsenmaan panttivangeiksi, jos veroa ei saada käyttöön EU-tasolla. Uskomme, että ehdotettu järjestelmä on nyt tarpeeksi vahva välttämään kaikki merkittävät riskit veron kiertämiseen tai liiketoiminnan muuttamiseen ulkomaille”, Podimata totesi Strasbourgissa.
Entistä tiiviimpi veromalli
Euroopan komission aiemmin esittämä malli verolle perustuu asuinpaikkaperiaatteeseen. Sen mukaan vero koskisi kaikkea kauppaa, jonka osapuolena on vähintään yksi veron käyttöön ottaviin maihin rekisteröitynyt yritys.
Parlamentin hyväksymä raportti täydentää komission esitystä liikkeellelaskuperiaatteella. Sen perusteella myös rahoitusmarkkinaveron ulkopuolisista maista tulevat rahoituslaitokset joutuisivat maksamaan veroa silloin, kun ne käyvät kauppaa rahoitusmarkkinaveroa käyttävissä maissa liikkeelle lasketuilla arvopapereilla.
”Vero tulee lisäämään läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla. Aivan kuten arvonlisävero tekee tavaroiden liikkeestä läpinäkyvää, toisi rahoitusmarkkinavero läpinäkyvyyttä rahan liikkeisiin”, totesi EPP-ryhmää edustanut Sirpa Pietikäinen torstain lehdistötilaisuudessa.
Läpinäkyvyyden lisääminen olisi Pietikäisen mukaan jo yksin riittävä peruste verolle. Lisäksi laajapohjaisella verolla hillitään keinottelua, kerätään rahoitusta ja rohkaistaan tuottaviin investointeihin.
Pietikäinen toimi ryhmänsä varjoraportoijana Podimatan raportille.
Eläkeyhtiöt jätettiin ulkopuolelle
Suomalaisittain kiinnostavaa oli, että parlamentti haluaa jättää eläkeyhtiöt veron ulkopuolelle. Eläkeyhtiöille verosta koituvat kustannukset ovat olleet yksi keskeisimmistä Suomessa käytetyistä argumenteista veroa vastaan.
Yksi suurimmista poliittisista kädenväännöistä tullaan jatkossa käymään Euroopan hallitusten kesken siitä, minkälaiseen malliin mahdollinen tuleva vero perustuu. Skeptiset jäsenmaat ovat ajaneet huomattavasti parlamentin mallia suppeampaa leimaveroa.
”Yksi tärkeimmistä parlamentin viesteistä on, että turvatkaa ainakin veron malli”, Pietikäinen sanoi.
Pietikäisen mukaan pahimmillaan leimavero ei auttaisi hillitsemään keinottelua, mutta se voisi vahingoittaa todellista, tuotannollista taloutta.

Kepa.fi: Komissio: Rahoitusmarkkinavero ei karkottaisi sijoittajia Euroopasta