Pörssiveroa kutsutaan maailmalla myös Robin Hood -veroksi Kuva: Pörssiveroa kutsutaan maailmalla myös Robin Hood -veroksi

Eurooppalaiset järjestöt vetoavat Rehniin pörssiveron puolesta

Joukko kansainvälisiä ja eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä vetoaa talouskomissaari Olli Rehniin, jotta tämä puolustaisi pörssiveroa G20-ryhmän talousministerien kokouksessa Pariisissa.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Ivan M. García

”Toivotamme tervetulleiksi Ranskan presidentin Sarkozyn lausunnot rahoitusmarkkinaveron puolesta”, alkaa kansainvälisen järjestöjoukon vetoomuskirje Euroopan unionin talouskomissaari Olli Rehnille.
Järjestöt toivovat, että Rehn sanoisi huomenna 18. helmikuuta Euroopan komission kannattavan maailmanlaajuista rahoitusmarkkinaveroa, niin sanottua pörssiveroa. Järjestöt toivovat Rehnin myös sanovan, että vain Euroopankin tasolla toteutettu vero olisi mahdollista toteuttaa.
Allekirjoittajien joukossa ovat lähes kaikki merkittävät eurooppalaiset kehitysjärjestöt: muiden muassa Oxfam International, Concord, Eurodad, Eurostep, Attac, ActionAid ja Care.
”Toistuvat ja tihentyvät kriisit osoittavat, että rahoitusmarkkinoille tarvitaan uudistuksia. Eikä tässäkään asiassa riitä pelkkä hätäapurahastojen kerääminen. Lyhytjänteistä keinottelua hillitsevä pörssivero uudistaisi markkinarakenteita oikealla tavalla”, kommentoi Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi.
”Toimia. Nyt.”
”On jo ollut useita hallitustenvälisiä työryhmiä, poliittisia lupauksia ja kannattavuusraportteja. Lisäkokoukset jotka vain toistelisivat samoja asioita, olisivat ajan hukkaa”, vetoomuksessa tyrmätään. Nahi on samaa mieltä.
”Pörssiveroja on tutkittu ja kokeiltukin useissa maissa jo pitkään. On todettu, ettei hyvin laadittu pörssivero karkota investointeja muualle. Päinvastoin, Euroopan työllisyys ja kilpailukyky kärsivät finanssimarkkinoiden ailahteluista raskaasti. Päättäjillä on nyt historiallinen mahdollisuus uudistaa ja tehostaa markkinoiden toimintaa.”
Finanssisektori aiheutti talouskriisin ja miljoonien ihmisten ahdingon, mutta voitot ja bonukset jatkavat kasautumistaan, kehitysjärjestöt kirjoittavat Rehnille. Keinottelun verottaminen paitsi takaisi rahoitusta köyhyyden poistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, myös rajoittaisivat markkinoita uhkaavaa keinottelua.
Allekirjoittaneet järjestöt ilmoittavat rohkaisevansa hallituksiaan ympäri Euroopan, jotta nämä liittyisivät pörssiveropioneerien joukkoon. EU:n selkeä aikomus toteuttaa rahoitusmarkkinavero lisäisi vetoomuksen mukaan Ranskan painoarvoa G20-presidenttikauden pyrkimyksille edistää veroa.
Kansalaisjärjestöjen toimintapäivää rahoitusmarkkinaveron puolesta vietetään 17. helmikuuta ympäri maailman.