Euroopan ulkosuhdehallinnon on huomioitava kehitystavoitteet

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimielin Euroopan ulkosuhdehallinto on epäonnistunut sisällyttämään kehityskysymykset toimintaansa sen käynnistämisen jälkeen kaksi vuotta sitten. Tämä käy ilmi CONCORDin laatimasta tuoreesta katsauksesta. Ulkosuhdehallinnon toimivuudesta tehdään tämän vuoden aikana väliarvio.

Kehys lähetti CONCORDin selvityksen ja suositukset ulkoministeri Erkki Tuomiojalle ennen epävirallista EU:n ulkoministereiden kokousta maaliskuun lopussa. Ministerit keskustelivat Dublinissa Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tilasta ja toiminnan tehokkuudesta sekä siitä, miten sitä tulisi jatkossa kehittää.

CONCORDin katsaus antaa evästystä väliarviota varten: Euroopan ulkosuhdehallinnon tulisi olla vahvempi kehityspoliittinen toimija.

Kolme suositusta ulkosuhdehallinnon parantamiseksi:

1. Turvallisuusasioiden ei tule varjostaa pitkän tähtäimen kehityspyrkimyksiä

Euroopan ulkosuhdehallinnon valtuuksiin sisältyy 11 miljardin euron EU:n kehitysapuvarojen koordinointi yhdessä Euroopan komission kanssa.

”EU:n köyhiin maihin suuntautuvan kehityspolitiikan täytyy toimia ennen kaikkea köyhyyden vähentämiseksi. Kuitenkin turvallisuus- ja rahoitusasiat hallitsevat EUH:n mandaattia ja kehitys- ja humanitaarisen avun kysymykset jäävät sivummalle. Kehitysapu on tarkoitettu köyhyyden poistamiseen, siviileiden suojelemiseen ja eriarvoisuuteen puuttumiseen. Kehitysapu ei ole olemassa poliittisia päämääriä varten. Tuloksena on nyt ulkopolitiikka, joka epäonnistuu sisällyttämään kehitystavoitteet toimintansa keskiöön”, toteaa Natalia Alonso, Oxfamin Euroopan osaston johtaja.

2. Kansalaisjärjestöjen toimintaa tulee puolustaa

”On olemassa huolestuttavia todisteita siitä, että monet kehitysmaiden hallitukset ovat ottaneet käyttöön lakeja ja toimia, joilla halutaan rajoittaa kansalaisjärjestöjen toimintaa. EU-delegaatiot kentällä ovat avainasemassa paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemisessa”, sanoo Ulrich Post, saksalaisen kehitysyhteistyöjärjestöjen katto-organisaation VENRO:n puheenjohtaja.

3. Lisää johdonmukaisuutta!

”Epäilemme, ettei EUH täysin ymmärrä kehityspoliittisen johdonmukaisuuden sisältöä, vaikka EU on sen itse hyväksynyt keskeiseksi periaatteekseen kehityksen saavuttamisessa. Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden tarkoituksena on, etteivät mitkään kehityspolitiikan ulkopuoliset politiikanalat kuten turvallisuuspolitiikka vaikuta kielteisesti kehitystavoitteisiin ja siten mitätöi EU:n kehityksen eteen tekemää työtä”, sanoo Philippe Jahshan, CONCORDin Policy Forumin ja ranskalaisen Coordination Sud -järjestön puheenjohtaja.

Lue lisää:

CONCORDin tiedote: EU Foreign Service under prioritizing development objectives (20.3.2013)
CONCORDin katsaus: CONCORD EEAS Review 2013
EU:n ulkosuhdehallinnon kotisivut