Euroopan tarpeet Afrikka-hätärahaston keskiössä

EU:n Afrikka-hätärahaston projektit keskittyvät pitkälti nopeisiin ratkaisuihin ja muuttoliikkeen vähentämiseen, osoittaa CONCORDin tuore raportti. Huolena on, että pääosin kehitysavusta koostuvaa rahastoa käytetään poliittisena työkaluna Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen hallintaan.

Euroopan komissio loi Euroopan unionin Afrikka-hätärahaston vastauksena vuoden 2015 lisääntyneeseen muuttoliikkeeseen. Rahoitus otettiin pääasiallisesti Euroopan kehitysrahastosta ja hätärahasto koostuukin 90 prosenttisesti virallisesta kehitysavusta. Rahaston tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen ja pakolaisuuden juurisyihin.

Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin tuore raportti tarkastelee Afrikka-hätärahaston toimintaa Libyassa, Nigerissä ja Etiopiassa. Libyassa ja Nigerissä hätärahaston hankkeet ovat keskittyneet muuttoliikkeen hallintaan ja rahoittaneet esimerkiksi rajavalvontaa. Nämä hankkeet eivät ole linjassa EU:n kehitysyhteistyön periaatteiden kanssa ja ne vaarantavat siirtolaisten ihmisoikeuksien toteutumisen tilanteissa, joissa rahoitusta myönnetään hauraalle ja korruptiosta kärsivälle hallinnolle.

Etiopiassa yhteistyötä on tehty erityisesti siirtolaisten palautuksissa. Toisaalta Etiopiassa hätärahastosta on rahoitettu myös kehitysyhteistyön kanssa linjassa olevia hankkeita, jotka ovat keskittyneet muuttoliikkeen ja kehityksen yhteyteen sekä pakolaisten suojeluun.

Suurimpana huolena on, että Afrikka-hätärahastoa käytetään poliittisena työkaluna, joka keskittyy nopeisiin ratkaisuihin ja Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen hillitsemiseen. Pakolaisuuden ja pakotetun muuttoliikkeen syihin vastaaminen vaatisi kuitenkin pitkäjänteistä ja kestävää lähestymistapaa, joka ottaa kehitysavun periaatteet huomioon.

Raportti esittää useita suosituksia, kuten ihmisoikeuksien valtavirtaistamista ja virallisen kehitysavun keskittämistä sen päätavoitteeseen eli köyhyyden vähentämiseen. Lisäksi siirtolaisille tulisi tarjota lisää turvallisia ja laillisia reittejä.

Lisätietoja:

European Union Emergency Trust Fund for Africa – Partnership or Conditionality?