Kuva: Attribution - Non Commericial - No Derivs Creative Commons © European Union 2012 - European Parliament ---------------------------------------- Pietro Naj-Oleari: European Parliament, Information General Directoratem, Web Communication Unit, Picture Editor. Phone: +32479721559/+32.2.28 40 633 E-mail: pietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

Euroopan parlamentti: EU:n tulee kiristää päästövähennyksiä

Euroopan parlamentti toivoo EU:n vähentävän hiilidioksidipäästöjään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi parlamentti haluaa neuvoston luopuvan konsensusperiaatteesta ilmastopolitiikassa.

Teksti: Esa Salminen

Maailma kokoontuu tällä ja ensi viikolla Qatarin pääkaupunkiin Dohaan ilmastosopimuksen 18. osapuolikokoukseen. Euroopan parlamentin selkeä enemmistö (485 ääntä puolesta, 109 vastaan) toivoi 22. marraskuuta, että teollisuusmaat sopivat Kioton-sopimuksen jatkokaudesta.Päätöslauselmaluonnoksessaan europarlamentaarikot muistuttavat, etteivät nykyiset päästövähennyslupaukset tieteen valossa riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä kahteen asteeseen. Tällä hetkellä EU on sitoutunut laskemaan päästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Epävirallisesti on ollut tiedossa, että EU on aikonut nostaa tavoitteen kolmeenkymmeneen prosenttiin. Parlamentin niukka enemmistö (331 puolesta, 306 vastaan) antoi aikeelle tukensa.Europarlamentaarikot toivovat, että myös lentoliikenne otetaan mukaan päästökauppaan, ja että laivaliikenteen päästökysymyksiin puututaan.Lisäksi parlamentti muistuttaa päätöslauselmaluonnoksessaan, ettei Euroopan neuvoston ole pakko hyväksyä veto-oikeuksia pitkän tähtäimen ilmastopolitiikassa, niin kuin se on tähän saakka tehnyt. Euroopan neuvosto ei ole päässyt yksimielisyyteen pitkän aikavälin askelmerkeistä ilmasto- ja energiakysymyksissä.Parlamentti kehotti neuvostoa päättämään ilmastopolitiikasta sääntöjen mukaisesti äänestämällä, jolloin yksittäiset maat eivät vastahangoittelullaan voi estää toimien etenemistä.European Parliament News: Climate summit: EU and world must raise ambition, Parliament saysWWF: Un-blocking climate action: Parliament wants Council to voteKepan Doha-kokoussivu